fbpx
Szukaj
Close this search box.

 Od 1 stycznia 2022 r ewidencje akcyzowe wyłącznie w formie elektronicznej

10_featured_image

Aktualizacja

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym (12.08.2023 r.), obligatoryjne elektroniczne ewidencje akcyzowe nie zostaną wdrożone – jak zapowiadano – 1 lutego 2024 r. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw. Trwające obecnie prace zakładają wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego – Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych. Zgodnie z zapowiedzią MF, CEWA zacznie obowiązywać już od 1 lutego 2024 r. – najprawdopodobniej przy zachowaniu 18 miesięcznego okresu przejściowego dla wszystkich podmiotów.

Oznacza to, że do 1 lutego 2024 r. przedsiębiorcy będą prowadzić ewidencję akcyzową w postaci elektronicznej bądź też papierowej, natomiast przez kolejnych 18 miesięcy (począwszy od 1 lutego 2024 r.) – w formie papierowej, elektronicznej bądź też przy użyciu systemu CEWA. Po zakończeniu 18-miesięcznego okresu przejściowego – wyłącznie za pomocą CEWA.

Więcej informacji na temat systemu CEWA znajdziesz na stronie https://hba.hogart.com.pl/projekt-ustawy-o-podatku-akcyzowym-a-system-cewa/.

 

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy obligujące do prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. Projekt zakłada również rezygnację z określania wzoru ewidencji, jak i wybranych dokumentacji akcyzowych. 

Cel wprowadzenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada wprowadzenie zmian, których celem jest m.in. efektywniejsza kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie akcyzy. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu: „Celem zmiany jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy, w formie elektronicznej, od 1 stycznia 2022 r. W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie przedmiotowych ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej”.

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy opracowany został z myślą o dostosowaniu przepisów do wspomnianej powyżej nowelizacji ustawy o akcyzie. Jego celem jest m.in. wprowadzenie zmian (w sposobie prowadzenia ewidencji i dokumentacji) ułatwiających dostosowanie się do procesu elektronizacji.

Zgodnie ze stanowiskiem MF zawartym w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu – „Nowe rozporządzenie ułatwi więc prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ponadto rozporządzenie usprawni kontrolę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego”. 

Ewidencja i dokumentacja akcyzowa w formie papierowej lub elektronicznej – tylko do końca 2021 r.

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej możliwe będzie wyłącznie do końca br. roku. Z tego względu w projekcie nie zostały uwzględnione wzory ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierających dane dotyczące czynności produkcyjnych odnośnie alkoholu etylowego, piwa oraz produktów winiarskich (karty gotowania warki, metryczki nastawu, karty kupażu, karty wytwarzania wyrobu winiarskiego).

Wszystkie informacje zawarte w w/w wzorach figurują w projekcie rozporządzenie w postaci zakresu danych. Ponadto w projekcie zawarte zostały postanowienia dotyczące zastąpienia obowiązku prowadzenia ksiąg kontroli, obowiązkiem prowadzenia dokumentacji kontroli.

Jak wyjaśnia MF – „Pozostałe zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia odnoszą się do zakresu rejestrowanych danych i mają na celu jeszcze większe dostosowanie ewidencji i innych dokumentacji do rodzaju prowadzonej działalności i uproszczenie prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji przewidzianych dla niektórych rodzajów działalności”.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej?

Do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej zobowiązani są przedsiębiorcy:

 • Prowadzący składy podatkowe;
 • Posiadający status zarejestrowanych wysyłających;
 • Posiadający status zarejestrowanych odbiorców;
 • Nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 • Prowadzący księgi kontroli nad produkcją alkoholu etylowego, obrotem nimi i jego zużyciem;
 • Posiadający status podmiotu pośredniczącego;
 • Posiadający status podmiotów zużywających, którzy zużywają w ramach prowadzonej działalności wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie np. oleje smarowe;
 • Prowadzący ewidencję suszu tytoniowego;
 • Posiadający status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
 • Posiadający status pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych.

Hogart Eewidencja 

Hogart eEwidencja to oprogramowanie, które umożliwia obsługę całego procesu prowadzenia ewidencji i dokumentacji.  Posiada własną bazę danych co oznacza, że po zainstalowaniu korzysta ono z danych zgromadzonych na serwerach firmy (klienta). Aplikacja nie wymaga dostępu do globalnej sieci i z powodzeniem może być wykorzystywana w trybie offline.  

Hogart eEwidencja to m.in.:  

 • Prosta i szybka weryfikacja danych, 
 • Możliwość filtrowania, grupowania, podsumowania, czy wykonania zrzutów do Ms’Excel,
 • Możliwość edycji danych,
 • Kompletna archiwizacja procesu pobierania, przygotowania, edycji danych.

Hogart eEwidencja  jest kompatybilna z programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS, Baan, Asseco WAPRO Mag, Streamsoft Prestiż, Comarch Optima.