fbpx
Szukaj
Close this search box.

Asystent eSprawozdań

Program do Elektronicznych Sprawozdań Finansowych

Wersja dla małych firm

Wersja programu dla dużych podmiotów to: Hogart eSprawozdania

Asystent eSprawozdań

Program Asystent eSprawozdań to aplikacja pozwalająca na zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie XML wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. 

Asystent eSprawozdań to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

W naszej aplikacji możliwe jest bezpośrednie importowanie przygotowywanych sprawozdań z MS Excel poprzez prostą metodę przeciągnij i upuść (drag & drop).

Kto musi składać elektroniczne sprawozdania finansowe?

E-sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Hogart Asystent eSprawozdań - opis programu