Szukaj
Close this search box.

Infor SunSystems

Infor SunSystems – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Infor SunSystems to renomowany, w pełni zintegrowany system klasy ERP, wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. SunSystems to flagowy produkt amerykańskiej korporacji Infor – wiodącego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Zadowoleni użytkownicy Infor SunSystems to między innymi 85 firm z FTSE100, 45 z 50 największych korporacji oraz jedna czwarta z listy Fortune 500. Produkty z rodziny SunSystems są dostępne w 30 językach i zostały wdrożone u ponad 20 000 klientów w blisko 200 krajach.

Infor Partner

Jesteśmy przedstawicielem Infor w Polsce. Od ponad 20 lat zapewniamy swoim klientom pełne wsparcie w zakresie zarówno prac wdrożeniowych, jak i opieki serwisowej.

Stworzyliśmy polski pakiet lokalizacyjny dla Infor SunSystems. Rozwijamy nowe funkcje programu, niezbędne na rynku polskim.

Zrzuty ekranu z programu SunSystems

[slide-anything id=”2562″]

Infor SunSystems to:

Łatwe integracje

Sprawne wdrażanie nowych modułów - ponad 20 modułów lokalizacyjnych

Szybka wyszukiwarka

Nowy intuicyjny silnik wyszukiwania działający w trybie rzeczywistym

Najnowsze technologie

Obsługa nowoczesnych platform - SQL Server 2012, 2014, 2016 Windows 7, 8, 8.1,10

Wieloplatformowość

Dostęp z każdego urządzenia za pomocą przeglądarki, bez konieczności instalacji

Łatwe raporty

Szybkie i łatwe generowanie raportów, w tym raporty do pdf i MS Excel

Intuicyjny interfejs

Przejrzysty i intuicyjny interfejs ułatwia pracę z programem

Korzyści związane z przejściem na SunSystems v.6

 • Klient webowy umożliwiający zdalny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej do systemu, bez konieczności instalowania systemu na stacji roboczej,
 • Rozszerzenia kodów analitycznych (każdy kod analityczny posiada do 35 dodatkowych pól różnego typu opisujących jego cechy),
 • Nowy silnik raportowy oparty w pełni na technologii Microsoft tj. Microsoft Reporting Services,
 • Raporty systemowe generowane są w formacie PDF lub HTML (możliwość exportu do MS EXCEL),
 • Obsługa nowoczesnych platform (SQL Server 2012, 2014, 2016 Windows 7, 8, 8.1,10),
 • Możliwość rozszerzania instalacji SunSystems o dodatkowych użytkowników, wersja 5 nie jest już rozwijana przez producenta i nie ma możliwości dokupowania kolejnych licencji użytkowników,
 • Nowy intuicyjny silnik wyszukiwania funkcji systemowych za pomocą fragmentu nazwy działający w trybie rzeczywistym,
 • Wbudowany moduł do weryfikacji statusu kontrahenta VatChecker. Moduł VatChecker automatyzuje proces hurtowego sprawdzania statusów VAT i VIES naszych kontrahentów, wykaz podmiotów wykreślonych / przywróconych z rejestru VAT oraz danych teleadresowych.
  Moduł przeprowadza weryfikację:
  na stronach Ministerstwa Finansów
  • status podatnika VAT: https://ppuslugi.mf.gov.pl
  • wykaz podmiotów wykreślonych / przywróconych z rejestru VAT: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
  • rejestr kaucji gwarancyjnych: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/

  przy użyciu web serwisów

  • potwierdzenie numeru VAT VIES (webserwis Komisji Europejskiej VIES)
  • REGON (GUSu)
  • CEiDG Ministerstwa Rozwoju (Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej)
  • Fundacji Moje Państwo (dane dotyczące KRS)

  Wynik weryfikacji jest zapisywany w formie raportu, w postaci indywidualnych dla każdego numeru NIP zrzutów ekranowych ze stron Ministerstwa z aktualnymi na moment weryfikacji statusami oraz/lub w bazie danych. Zrzuty ekranowe są automatycznie zapisywane przez system we wskazanej lokalizacji na dysku lub bazie danych.

  Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik bez trudu dokona weryfikacji wszystkich kontrahentów i zidentyfikuje tych nie zarejestrowanych jako podatnik VAT lub zwolnionych, czy tych których status właśnie uległ zmianie, ale również będzie miał dostęp do pełnej historii zmian statusów kontrahenta.

  Moduł może automatycznie sprawdzać, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, zapisuje w bazie wyniki weryfikacji, przechowuje pełną historię weryfikacji z każdego dnia w postaci raportów, umożliwia przeglądanie, sortowanie i grupowanie interesujących nas danych oraz generuje wydruki. Moduł VatChecker sprawdzi i poinformuje mailem, jaki jest bieżący status kontrahentów.

 • Zaawansowane możliwości interfejsowania najnowszej wersji systemu za pomocą w pełni kompatybilnych wtyczek Hogart Web Services,
 • Możliwość implementacji modułu zaawansowanej alokacji i rozliczeń tj. Hogart Rozliczanie Operacji (Hogart ACA) – rozliczania kont bez blokady dostępu na poziomie kont (opcja standardowa SunSystems), a na poziomie poszczególnych operacji, Możliwość definiowania profili przeszacowania księgi (LEP),
 • Dodane grupy dostępu do danych do kartoteki środków trwałych,
 • W module User Manager można ustawić ograniczenia dostępu do znaczników alokacji (możliwość użycia) dla grup użytkowników w danej jednostce organizacyjnej.
 • Kompatybilność z modułami:
  • Hogart eDeklaracje
  • Hogart Moduł sprzedaży
  • Hogart e-Faktura Generowanie i wysyłka e-mailowa faktur sprzedaży
  • Hogart Banking Payments
  • Hogart Banking Statements
  • Hogart Banking e-mailing (wysyłka mailowa dokumentów)
  • Hogart Banking Automation (automatyzacja rozliczania)
  • Hogart Import kursów NBP
  • Hogart Moduł Kasowy
  • Hogart Odsetki Karne i Hipotetyczne
  • Hogart Windykacja i eSądy
  • Hogart Podatek od Środków Transportu
  • Hogart Obieg Dokumentów (workflow)
  • Hogart Rozliczanie Operacji
  • Hogart Web Services
  • Hogart SunPDF
  • Hogart Intrastat