fund
Szukaj
Close this search box.

Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.
Fundusze Europejskie

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: UG-PMT/0241/2N/2018-JPN

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku japońskim poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: weryfikacją prawną związaną z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia produktu na rynek japoński, udział w imprezie targowo-wystawienniczej, działania promocyjne z zakresu internacjonalizowanego produktu.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Hogart Sp. z o.o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.
Fundusze Europejskie

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: PMT/1510/8N/2019-ZEA

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: weryfikacją prawną związaną z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia produktu na rynek japoński, udział w imprezie targowo-wystawienniczej, działania promocyjne z zakresu internacjonalizowanego produktu.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%