Szukaj
Close this search box.

Hogart eSprawozdania

Program do Elektronicznych Sprawozdań Finansowych

Sprawozdania finansowe zgodne z wymogami MF w dedykowanej strukturze XML​. Zobacz też wersję programu dla małych podmiotów: Hogart Asystent eSprawozdań

eSprawozdania Finansowe

Co to są e-sprawozdania finansowe?

Od 2019 roku wszedł w życie obowiązek raportowania do MF sprawozdań w formie elektronicznej. E-sprawozdania finansowe to sprawozdania finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. E-sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych sporządzają:
☑ jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
☑ podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Program Hogart eSprawozdania

Program Hogart eSprawozdania to kompletna aplikacja pozwalająca na zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart eSprawozdania to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Pełna obsługa wszystkich rodzajów e-sprawozdań finansowych

Program Hogart eSprawozdania to pełna obsługa wszystkich rodzajów e-sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, w najnowszym schemacie :

 • Jednostka mikro
 • Jednostka mała
 • Jednostka inna
 • Bank
 • Dom maklerski
 • Zakład ubezpieczeń i asekuracji
 • Jednostka OP
 • Mała jednostka SKOK
 • SKOK

Proces przetwarzania danych w Hogart eSprawozdania

 • Pobiera dane z widoków MS SQL lub plików XLS oraz zaczytuje je do repozytorium łącznie z załącznikami PDF
 • Przetwarza dane, waliduje względem schematów XSD i przygotowuje komunikaty XML zgodnie ze specyfikacją MF
 • Umożliwia podgląd danych
 • Podpisuje pliki certyfikatem
 • Przygotowuje pliki XML, zgodnie z wymogami formalnymi MF
 • Rejestruje i umożliwia przegląd wygenerowanych sprawozdań
 • Archiwizuje wysłane dane i umożliwia ich podgląd
 • Rejestruje zdarzenia w logach

Wbudowana obsługa podpisu elektronicznego wszystkich dostawców certyfikatów kwalifikowanych z wykazu  Narodowego Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl/), w tym najnowsze wydania podpisów kwalifikowanych KIR Szafir Graphite oraz Simply Sign Certum