fbpx

IBM Cognos SPSS

Oprogramowanie do analiz statystycznych, które oferuje podstawowe funkcje potrzebne do przeprowadzenia procesu analitycznego od początku do końca. Jest łatwe w użyciu i oferuje szeroką gamę procedur i technik do zastosowań biznesowych i badawczych. SPSS Statistics Base udostępnia niezbędne narzędzia statystyczne przydatne na każdym etapie procesu analitycznego.

IBM Cognos SPSS

Analizy predykcyjne IBM pomagają przejść od metody prób i błędów do wiarygodnych prognoz, które wskazują kierunek dalszych działań i rozwoju sytuacji. Umożliwiają analizowanie trendów, wzorców i relacji istniejących w danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, wykorzystanie wyników tych analiz do przewidywania przyszłych zdarzeń oraz podejmowanie działań przybliżających organizację do oczekiwanego wyniku. Oferta IBM obejmuje produkty do analizy statystycznej, modelowania predykcyjnego, optymalizacji decyzji i scoringu, zbierania danych oraz innych zastosowań, oferując organizacjom i pracującym w nich użytkownikom wszechstronny aparat do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wymagających analizy danych.  Niezbędne narzędzia do analiz statystycznych IBM Cognos SPSS Statistics Base to oprogramowanie do analiz statystycznych, które oferuje podstawowe funkcje potrzebne do przeprowadzenia procesu analitycznego od początku do końca. Jest łatwe w użyciu i oferuje szeroką gamę procedur i technik do zastosowań biznesowych i badawczych. SPSS Statistics Base udostępnia niezbędne narzędzia statystyczne przydatne na każdym etapie procesu analitycznego. 

IBM Cognos SPSS Statistics Base

 • Wszechstronny zestaw procedur statystycznych umożliwiających prowadzenie dokładnych analiz.
 • Wbudowane techniki przygotowywania danych do analizy.
 • Wyrafinowane funkcje raportowania do sprawnego tworzenia wykresów.
 • Zaawansowane możliwości wizualizacji pozwalające na przejrzyste przedstawienie istotnych spostrzeżeń.
 • Obsługa wszelkiego typu danych, w tym bardzo dużych zbiorów danych. Wszechstronny aparat do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wymagających analizy danych Analizy predykcyjne 3 SPSS Modeler Lepsze wyniki i lepsze decyzje dzięki analizom predykcyjnym IBM SPSS Modeler to rozbudowana platforma analiz predykcyjnych stworzona z myślą o wspieraniu procesów decyzyjnych realizowanych przez pojedyncze osoby, grupy, systemy i przedsiębiorstwa. Oferuje szereg zaawansowanych algorytmów i technik, w tym funkcje analizy tekstu, przygotowania danych do analiz (Entity Analytics), zarządzania decyzjami i optymalizacji, a które pomagają w wyborze działań prowadzących do lepszych wyników — zarówno na poziomie pojedynczych stanowisk pracy, jak i w skali całych systemów biznesowych. Lepsze decyzje i lepsze wyniki
 • Umożliwia budowanie modeli predykcyjnych z zastosowaniem szerokiej gamy zaawansowanych algorytmów.
 • Łączy modele predykcyjne, reguły biznesowe i techniki optymalizacji, wspomagając podejmowanie decyzji sparametryzowanych — również w środowisku chmury.
 • Udostępnia ludziom i systemom rekomendacje w miejscu, w którym mogą być bezpośrednio zastosowane z korzyścią dla podejmowanych decyzji i działań.
 • Integruje wyniki analityczne z istniejącymi procesami biznesowymi i aplikacjami operacyjnymi.
 • W przypadku zintegrowania oprogramowania IBM Modeler z systemem IBM Cognos Business Intelligence wyniki analityczne mogą być prezentowane w raportach lub kokpitach BI.
 • Przy współpracy z oprogramowaniem IBM Cognos TM1 możliwe jest wykorzystanie lub prezentowanie danych w kostkach Cognos TM1. Wydobycie wartości ukrytej w danych
 • Umożliwia prowadzenie analiz na danych przechowywanych w różnych miejscach i formach, np. hurtowniach danych, bazach danych i plikach tekstowych.
 • Oprogramowanie SPSS Modeler współpracujące z serwerem IBM SPSS Analytic Server może analizować dane w dystrybucjach Hadoop.
 • Analizuje nie tylko dane ustrukturyzowane, takie jak wiek, cena, produkt, miejsce itp., lecz również dane nieustrukturyzowane, takie jak tekst, wiadomości e-mail, czy treści z mediów społecznościowych .
 • Algorytmy statystyczne i techniki analizy tekstu ujawniają wzorce i schematy kryjące się w danych.
 • Oprogramowanie oferuje funkcje przygotowania danych do analizy (Entity Analytics) poprzez rozwiązywanie nieścisłości w rekordach, a także funkcje analizy sieci społecznościowych ujawniającej zachowania osób i grup.
 •  Zautomatyzowane procedury przygotowywania i modelowania danych wraz z mechanizmem subskrypcji internetowej upraszczają pracę analityków. Łatwa integracja z istniejącymi systemami
 • Przy wdrażaniu i ocenie modeli program może współpracować z bazami danych IBM i innych producentów.
 •  Dzięki integracji programu SPSS Modeler z produktami SPSS Statistics, Cognos Business Intelligence, Cognos TM1 i InfoSphere Streams możliwe jest zbudowanie optymalnego środowiska pracy analitycznej.
 • Wersje serwerowe oprogramowania, działające na platformach IBM Pure Data Systems, InfoSphere Warehouse, IBM DB2 i Linux on IBM System z, do minimum ograniczają konieczność przenoszenia danych i osiągają bardzo wysoką wydajność.
 • Ocena modeli predykcyjnych według strategii „champion-challenger” pozwala zautomatyzować proces oceny.