fbpx

IBM Cognos Express

Pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania, które charakteryzuje się łatwością instalacji, użytkowania i nabycia.

Pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania, które charakteryzuje się łatwością instalacji, użytkowania i nabycia.Tylko IBM Cognos Express udostępnia wszystkie kluczowe możliwości w zakresie inteligentnej analizy danych i planowania, które są potrzebne w przedsiębiorstwach średniej wielkości. Oprogramowanie to zostało opracowane specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach, które zaczynają od niedrogiego rozwiązania analitycznego o mniejszej skali, oczekują szybkiego zwrotu z takiej inwestycji, a jednocześnie planują rozwój i rozbudowę.

Zapraszamy do zapoznania się z produktem IBM Cognos Express – narzędzia do zarządzania jakością biznesową, z jakich korzystają największe organizacje na świecie, są teraz dostępne także dla mniejszych przedsiębiorstw — po przystępnej cenie i bez konieczności zapewnienia kosztownej obsługi informatycznej.

3 powody, dla których warto wypróbować IBM Cognos Express

 • Łatwość instalacji, łatwość eksploatacji i brak ukrytych kosztów.
 • Łatwość użycia, bez dodatkowej kosztownej obsługi informatycznej.
 • Łatwość nabycia i modularna struktura z wyraźnie wytyczoną ścieżką rozbudowy.

 IBM Cognos Express

Korzyści zastosowania IBM Cognos Express

 • Ułatwia zarządzanie kosztami i zwiększanie wydajności, dostarczając spójnych, wiarygodnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom w przedsiębiorstwie.
 • Umożliwia identyfikowanie nowych szans i trendów dzięki analizom wykonywanym samodzielnie przez użytkowników. Przyczynia się do poprawy jakości obsługi klientów dzięki pogłębionym informacjom na ich temat uzyskanym z precyzyjnych raportów.
 • Jest czynnikiem potencjalnie zwiększającym zyskowność i tempo wzrostu poprzez optymalizację i transformację działalności przy wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi sprawozdawczych, analitycznych, planistycznych, budżetowych i prognostycznych.
 • Umożliwia szybkie podejmowanie działań naprawczych poprzez sprawną modyfikację planów, prognoz i budżetów oraz tworzenie nowych scenariuszy biznesowych typu „co-jeśli”.
 • Zwiększa produktywność pracy,  udostępniając wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych (BI) i planowania, stworzone specjalnie dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

Najważniejsze cechy i możliwości oprogramowania Cognos Express Business Intelligence User

Elastyczna, samoobsługowa struktura

 • Umożliwia dostęp do wszelkich danych korporacyjnych, w tym danych relacyjnych, analitycznych, OLAP i plików z aplikacji biurowych.
 • Rozwiązanie oferuje duży wybór raportów zaspokajających potrzeby różnych użytkowników: raporty finansowe, produkcyjne, operacyjne i zarządzane.
 • Spójne ujęcie informacji sprawia, że wszyscy użytkownicy pracują na tych samych, bezbłędnych danych.

Szeroki dostęp do analiz

 • Użytkownicy mogą odbierać informacje analityczne i interaktywnie pracować na nich na swoich komputerach oraz urządzeniach mobilnych.
 • Interaktywne kokpity mogą być współużytkowane w pracy zespołowej, w skali całej organizacji.
 • Raporty można tworzyć w 22 językach, co sprzyja aktywnemu wykorzystaniu wyników analiz w organizacjach o zasięgu międzynarodowym.

Rozszerzalne wizualizacje

 • Interaktywne wizualizacje pomagają w interpretowaniu coraz większej ilości danych.
 • Możliwość prezentacji danych w innowacyjnych formach ułatwia analizy i podejmowanie decyzji.
 • Stale powiększające się repozytorium wizualizacji pozwala wybierać najbardziej skuteczne sposoby zaprezentowania danych różnym odbiorcom.

Łatwość używania

 • Użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować raporty bez pomocy specjalistów IT, posługując się techniką przeciągania i upuszczania.
 • Użytkownicy mogą raz opracowany raport publikować w sieci WWW, w formie plików PDF, arkuszy Microsoft Excel, wiadomości e-mail oraz w portalu WWW Cognos Express.
 • Jednolity, wspólny interfejs upraszcza aktualizowanie raportów i zarządzanie nimi w całym cyklu życia.
 • Dzięki integracji z aplikacjami Microsoft Office użytkownicy mogą pracować z tymi samymi danymi w różnych aplikacjach.

Udoskonalone funkcje analityczne

 • Analizy ad hoc zapewniają użytkownikom końcowym większą niezależność i elastyczność.
 • Elastyczne funkcje sprawozdawczości produkcyjnej i operacyjnej umożliwiają tworzenie, przeglądanie i modyfikowanie raportów na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
 • Dynamiczne kokpity pozwalają na przeglądanie, interaktywne analizowanie i personalizowanie wartościowych informacji oraz podejmowanie na ich podstawie trafnych decyzji.