fund
Szukaj
Close this search box.

Akademia Hogart

PRAWO, PODATKI & IT

Aspekty prawne i informatyczne najnowszych zmian podatkowych

Znajdziesz tu informacje o organizowanych przez nas  szkoleniach, webinarach, szkoleniach online,  spotkaniach informacyjnych.
webinar

Kalendarz wydarzeń

Najbliższy webinar:

14.12.2023
czwartek godz. 10:00

Hogart & Probit & SimplyMobilePlus

Zarządzanie produkcją i obiegiem dokumentów za pomocą nowoczesnych rozwiązań zintegrowanych

 1. Zlecenie produkcyjne i jego rodzaje
 2. Metody produkcji
 3. Rozliczenie kosztów produkcji
 4. Ewidencja wyrobów gotowych
 5. Narzędzia do zarządzania zleceniami produkcyjnymi
 6. Workflow tj. obieg dokumentów w fimie produkcyjnej
  1. zarządzanie i organizacja obiegu dokumentacji technicznej
  2. szkolenia stanowiskowe
  3. zarządzanie narzędziownią – przezbrojenia (planowanie kolejności czynności)
  4. serwisy maszyn i zgłaszanie problemów (zarządzanie zleceniami, alokacja serwisantów, śledzenie postępów)

19.12.2023
wtorek godz. 10:00

DZP & Hogart

Elektroniczna ewidencja akcyzowa i CEWA - zagadnienia prawne i informatyczne

Część prawna

 1. Najnowsze zmiany prawne w zakresie ewidencji akcyzowych 
 2. Najnowsze wieści w zakresie CEWA
 3. Termin wejścia w życie obowiązku

Część IT

 1. Stan zaawansowania prac w zakresie CEWA, skala zagadnienia od strony informatycznej
 2. Prezentacja rozwiązania do e-Ewidencji akcyzowych i generatora deklaracji

11.1.2024
czwartek godz. 10:00

Probit & Hogart

Rozwiązania mobilne dla firm produkcyjnych do obsługi produkcji, gospodarki magazynowej oraz serwisowania urządzeń

Webinary na żądanie:

Odtwórz wideo

21 listopada 2023

Microsoft Dynamics 365 BC – system ERP zintegrowany z modułami Hogart

 1. O co chodzi z tym 365 BC: Wprowadzenie do Microsoft Dynamics 365 Business Central i omówienie jego kluczowych funkcjonalności.
 2. Nieograniczone kody analityczne/wymiary/Nabywca: Jak maksymalnie wykorzystać potencjał kodów analitycznych i wymiarów w codziennej pracy?
 3. Analiza przychodowo-kosztowa: Praktyczne porady dotyczące efektywnego zarządzania finansami firmy.
 4. Współpraca z Outlookiem: Odkryj jak połączenie Dynamics 365 BC z Outlookiem może usprawnić komunikację wewnątrz firmy oraz z klientami.
 5. Moduły uzupełniające Hogart: Omówienie dodatkowych modułów, niezbędnych do funkcjonowania polskich przedsiębiorców, takich jak JPK, KSeF, eSprawozdania, ZSMOPL, Ewidencje akcyzowe, i ich integracja z systemem.

7 listopada 2023

Elektroniczna ewidencja akcyzowa i CEWA – zagadnienia prawne i informatyczne

Część prawna

 1. Najnowsze zmiany prawne w zakresie ewidencji akcyzowych
 2. Najnowsze wieści w zakresie CEWA
 3. Termin wejścia w życie obowiązku

Część informatyczna

 1. Stan zaawansowania prac w zakresie CEWA, skala zagadnienia od strony informatycznej
 2. Prezentacja rozwiązania do e-Ewidencji akcyzowych i generatora deklaracji

13 listopada 2023

KSEF: Zagadnienia merytoryczne i technologiczne

Program webinaru:

Część I LTCA

 1. Podstawowe zasady działania, wysyłka i odbiór e-faktury
 2. Rozpoczęcie korzystania z systemu: zgłoszenie uprawnień
 3. Wybór pomiędzy API a dostawcami komercyjnymi

Część II HOGART

 1. Wstęp: Co oferujemy i jakie mamy funkcjonalności
 2. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
  • UPO i archiwizacja

19 października 2023

Krajowy System e-Faktur – zagadnienia prawne i informatyczne

Część Prawna

 1. Ogólne zasady działania KSeF
 2. Data wystawienia i otrzymania faktury, elementy schemy
 3. Pytania i wątpliwości związane z wystawianiem faktu ustrukturyzowanych

Część informatyczna

 1. Co to jest KSeF w sensie informatycznym
 2. Jaki jest stan prac informatycznych w zakresie platformy i wersji schemy
 3. Prezentacja działającej platformy Hogart KSeF LIVE i wybranych funkcjonalności

2 października 2023

KSEF: Zagadnienia merytoryczne i technologiczne

Program webinaru:

Część I LTCA

 1. Podstawowe zasady działania, wysyłka i odbiór e-faktury
 2. Rozpoczęcie korzystania z systemu: zgłoszenie uprawnień
 3. Wybór pomiędzy API a dostawcami komercyjnymi

Część II HOGART

 1. Wstęp: Co oferujemy i jakie mamy funkcjonalności
 2. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
  • UPO i archiwizacja

29 czerwca 2023

Efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów dzięki systemowi workflow zintegrowanym z KSeF

Program webinaru:

 1. Powitanie i wprowadzenie
  • Kilka słów o Hogart i doświadczeniu w systemach obiegu dokumentów
  • Wprowadzenie do tematyki, omówienie zastosowań i korzyści z wdrożenia systemów obiegu dokumentów 
 2. Prezentacja systemu live
  • Sposoby dostępu do aplikacji
  • Pierwszy ekran i dashboardy dla pracowników i osób kontrolujących firmę, czy poszczególne działy
  • Rejestracja danych: OCR, KSeF i ręczna
  • Dostęp administracyjny i przegląd dostępnych modułów
  • Możliwości konfiguracyjne aplikacji: wielojęzyczności, nieograniczona ilość użytkowników, procesów, typów dokumentów, możliwość dodawania kolejnych modułów
 3. Prezentacja przykładowego procesu obiegu dokumentów
  • Definiowanie ścieżek akceptacji, łatwość budowy nowych, aktualizacji istniejących, rekonfiguracji
  • Ekrany użytkowników, praca z danymi i ich konfiguracja
  • Prezentacja przepływu danych
 4. Podsumowanie

Krajowy System e-Faktur - jak przygotować system księgowy. Zagadnienia prawne i informatyczne.

Część Prawna

 1. Obowiązkowy KSeF – kogo dotyczy,
 2. Wysyłka i odbiór e-faktur – na co zwracać uwagę przy wdrożeniach zmian w systemach księgowych, zagadnienia wybrane przykładowo:
  1. Data wysyłki,
  2. Alterowanie nieprawidłowości,
  3. Śledzenie statusu wysyłki i UPO,
  4. Archiwizacja i obieg e-faktur wraz z załącznikami poza KSeF,
  5. Alterowanie nowych e-faktur zakupu,
 3. Awarie – jak się przygotować

Część informatyczna

 1. Co to jest KSeF w sensie informatycznym
 2. Jaki jest stan prac informatycznych w zakresie platformy i wersji schemy
 3. Prezentacja działającej platformy Hogart KSeF LIVE i wybranych funkcjonalności

12 kwietnia 2023

Ewidencje Akcyzowe, CEWA & rozwiązania IT

Część prawna

 1. Najnowsze zmiany prawne w zakresie ewidencji akcyzowych 
 2. Najnowsze wieści w zakresie CEWA
 3. Termin wejścia w życie obowiązku

Część IT

 1. Stan zaawansowania prac w zakresie CEWA, skala zagadnienia od strony informatycznej
 2. Prezentacja rozwiązania do e-Ewidencji akcyzowych i generatora deklaracji

24 kwietnia 2023

Jak przygotować firmę na KSeF

Część prawna:

 1. Przegląd projektu ustawy w zakresie KSeF
 2. Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy
 3. Zakres przekazywanych danych
 4. Sankcje

Część techniczno – informatyczna:

 1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby umożliwić integrację z KSeF?
 2. Jakie są problemy na wdrożeniach
 3. Podgląd i walidacja danych przed wysyłką
 4. Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki
 5. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
 6. UPO i archiwizacja

28 lutego 2023

Najnowsze wieści w zakresie KSeF i prezentacja rozwiązania z którego klienci już korzystają!

Część prawna:

 1. Przegląd projektu ustawy w zakresie KSeF
 2. Raportowanie elektroniczne – zakres
 3. Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy
 4. Jakie są planowane zachęty dla chętnych

Część techniczno – informatyczna:

 1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby umożliwić integrację z KSeF?
 2. Podgląd i walidacja danych przed wysyłką
 3. Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki
 4. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
 5. UPO i archiwizacja

12 października 2022

Wymóg elektronicznych ewidencji akcyzowych i projekt najnowszych zmian w deklaracji akcyzowych

Część prawna:

 1. Kluczowe informacje
 2. Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji i deklaracji
 3. Sankcje

Część techniczno – informatyczna:

 1. Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności

22 listopada 2022

Krajowy System e-Faktur - zagadnienia prawne i informatyczne

Część prawna:

 1. Przegląd projektu ustawy w zakresie KSeF
 2. Raportowanie elektroniczne – zakres
 3. Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy
 4. Jakie są planowane zachęty dla chętnych

Część techniczno – informatyczna:

 1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby umożliwić integrację z KSeF?
 2. Podgląd i walidacja danych przed wysyłką
 3. Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki
 4. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
 5. UPO i archiwizacja
e-faktury
Odtwórz film na temat e-faktury

27 maja 2022

Przygotuj się do wdrożenia e-faktury

 1. Blok Podatkowy
  1. Zasady funkcjonowania KSeF,
  2. Ogólne założenia powodów wdrożenia obowiązkowego KSeF,
  3. Faktura ustrukturyzowana: schema, data wystawienia, data odebrania,
  4. Rodzaje uprawnień w KSeF
  5. Dotychczasowe wskazania Ministerstwa Finansów (wybrane zagadnienia)
  6. Jak przygotować się do wdrożenia KSeF z perspektywy podatkowej (możliwe zagrożenia i przeciwdziałania)
 2. Blok informatyczny:
  1. wdrożenie narzędzia do stosowania KSeF,
  2. przedstawienie modułów wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych,
  3. przedstawienie zasad implementacji narzędzia.
Odtwórz wideo

12 maja 2022

Podatek u źródła w 2022 r. – zmiany w poborze podatku i należyta staranność

 1. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.:
  1. Nowe zasady poboru podatku od płatności powyżej 2 mln PLN – mechanizm „pay and refund”.
  2. Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego jako sposoby na niepobieranie podatku po przekroczeniu limitu 2 mln PLN.
  3. Nowe zasady zwrotu podatku u źródła.
 2. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
  1. Wprowadzenie obowiązku dochowania tzw. należytej staranności – przesłanki należytej staranności.
  2. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta jako tzw. beneficial owner – jak zweryfikować kontrahenta?
  3. Praktyczne przykłady dochowania należytej staranności – case study
 3. Prezentacja oprogramowania do dochowania należytej staranności stworzonego przez LTCA i Hogart.

29 czerwca 2022

Zmiany w podatku akcyzowym - zagadnienia prawne i informatyczne

Część prawna:

 1. Kluczowe informacje
 2. Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji
 3. Sankcje

Część techniczno – informatyczna:

 1. Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności
Odtwórz wideo

3 marca 2022

eFaktury do KSeF. Zagadnienia prawne i informatyczne.

Część prawna:

 1. Przegląd projektu ustawy w zakresie KSeF
 2. Raportowanie elektroniczne – zakres
 3. Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy
 4. Jakie są planowane zachęty dla chętnych

Część techniczno – informatyczna:

 1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby umożliwić integrację z KSeF?
 2. Podgląd i walidacja danych przed wysyłką
 3. Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki
 4. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
 5. UPO i archiwizacja
Odtwórz wideo

20 stycznia 2022

Zmiany w JPK. Zagadnienia prawne i informatyczne

Zmiany związane z JPK_VAT

 1. Część prawna
  • Ostatnie zmiany w zakresie ewidencji;
  • Korekta JPK, a czynny żal;
  • Pytania i wątpliwości.
 2. Część informatyczna
  • Implikacje informatyczne i prezentacja rozwiązania Hogart_JPK.
Odtwórz wideo

17 luty 2022

Elektroniczna ewidencja akcyzowa - zagadnienia prawne i informatyczne

Część prawna:

 • Kluczowe informacje
 • Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji
 • Sankcje

Część techniczno – informatyczna:

 • Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności

Chcesz być na bieżąco z organizowanymi przez nas spotkaniami i webinarami?
Zapisz się na newsletter!  Akademia Hogart

  Szkolimy od lat z systemów ERP, narzędzi raportowych, procesów planowania i budżetowania, workflow oraz oprogramowania dedykowanego produkcji własnej Hogart Software House. Naszą działalność szkoleniową, prowadzimy w formie webinarów, szkoleń, szkoleń online oraz spotkań informacyjnych.

  Żeby zapewnić Państwu kompleksowy zakres usług, nawiązaliśmy współpracę z BDO – wiodącą, międzynarodową firmą audytorsko-doradczych oraz z najlepszymi w polsce kancelariami prawnymi: DZP (kancelaria Domański Zakrzewski Palinka) oraz LTCA. Wspólnie z LTCA przygotowujemy rozwiązania IT pomagające na dochowanie należytej staranności.
  Z naszymi partnerami, prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu dochowania należytej staranności, JPK, białej listy podatników VAT, ZSMOPL czy split payment. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski. Mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.

  Hogart – producent oprogramowania spełniającego polskie wymagania prawne, modułów dla SAP, IFS, ORACLE, INFOR – dowolnego systemu ERP. Także partner Infor, IBM, Uipath, jak i dostawca rozwiązań w zakresie raportowania i systemów BI takich jak Tableau, Qlik, czy Microsoft Power Bi.

  Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – największa polska kancelaria prawnicza. Od 1993 roku eksperci DZP doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki.

  Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego. Świadczymy usługi zarówno dla spółek polskich jak i zagranicznych, w tym grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW i NewConnect; 

  Odtwórz wideo

  02 grudnia 2021

  Elektroniczna ewidencja akcyzowa - zagadnienia prawne i informatyczne

  Część prawna:

  • Kluczowe informacje
  • Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji
  • Sankcje

  Część techniczno – informatyczna:

  • Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności
  Odtwórz wideo

  18 listopada 2021

  Zmiany w JPK. Zagadnienia prawne i informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Część prawna
   • Ostatnie zmiany w zakresie ewidencji;
   • Korekta JPK, a czynny żal;
   • Pytania i wątpliwości.
  2. Część informatyczna
   • Implikacje informatyczne i prezentacja rozwiązania Hogart_JPK.
  Odtwórz wideo

  29 listopada 2020

  eFaktury do KseF

  Część prawna:

  • Projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur
  • Faktura ustrukturyzowana – zakres danych
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
  • UPO i archiwizacja
  Odtwórz wideo

  4 listopad 2021

  Podatek u źródła – zmiany w Polskim Ładzie od 2022 r. oraz dochowanie należytej staranności

  Część prawna:

  1. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe – kto, kiedy i za co odpowiada?
  2. Ryzyka karno – skarbowe a podatki.
  3. Należyta staranność na przykładzie VAT i WHT.
  4. Procedury wewnętrzne i zasady obiegu dokumentów jako narzędzia ochronne dla podatników.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Wstęp: korzyści z użytkowania platformy, przypadki użycia
  2. Przegląd funkcjonalności
  3. Prezentacja systemu live na przykładzie procesu akceptacji faktur zakupowych:
   • prezentacja utworzenia procesu akceptacji od zera
   • OCR i jego możliwości
   • dodawanie encji / poziomów akceptacji
   • dodawanie warunków, np. wartość faktury
   • jak można dodawać modyfikować pola na ekranie użytkownika
   • metody kontrolowania wąskich gardeł (gdzie rośnie ilość nie zaakceptowanych dokumentów)
   • jak tworzyć raporty kontrolne/KPI
   • zarządzanie projektami, delegacja zadań, obsługa harmonogramów i serwisowanie urządzeń
  Odtwórz wideo

  28 października 2021

  Elektroniczna ewidencja akcyzowa - zagadnienia prawne i informatyczne

  Część prawna:

  • Kluczowe informacje
  • Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji
  • Sankcje

  Część techniczno – informatyczna:

  • Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności
  Odtwórz wideo

  14 października 2021

  Zmiany w JPK. Zagadnienia prawne i informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Część prawna
   • Ostatnie zmiany w zakresie ewidencji;
   • Korekta JPK, a czynny żal;
   • Pytania i wątpliwości.
  2. Część informatyczna
   • Implikacje informatyczne i prezentacja rozwiązania Hogart_JPK.
  Odtwórz wideo

  12 sierpnia2021

  Elektroniczna ewidencja akcyzowa - zagadnienia prawne i informatyczne

  Część prawna:

  • Kluczowe informacje
  • Zmiany w poszczególnych rodzajach ewidencji
  • Sankcje

  Część techniczno – informatyczna:

  • Prezentacja oprogramowania, modułów i funkcjonalności
  Odtwórz wideo

  22 września 2021

  Zmiany w JPK. Zagadnienia prawne i informatyczne

  Część prawna

  1. Nowe zasady ujmowania faktur uproszczonych.

  2. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

  3. Zasady ujmowania korekt w przypadku braku faktury korygującej

  4. Zmiany w kodach GTU

  5. Uchylenia znacznika MPP

  6. Wskazanie terminu płatności lub dokonania zapłaty w przypadku “ulgi za złe długi„

  7. Oznaczenie TP jednak bez limitu

  8. Oznaczenie TP wyłączone dla powiązań przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego

  9. Zmiany związane z wejściem w życie pakiety e-commerce.

  10. Korekty JPK a czynny żal – obecny stan prawny i planowane zmiany.

  Część informatyczna

  1. Prezentacja oprogramowania Hogart_JPK

  Odtwórz wideo

  8 października 2020

  eFaktury do KseF

  Część prawna:

  • Projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur
  • Faktura ustrukturyzowana – zakres danych
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
  • UPO i archiwizacja
  Odtwórz wideo

  15 lipca 2021

  Elektroniczny obieg dokumentów do wsparcia procedur i należytej staranności. Ryzyka i odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe (prezentacja przykładowego procesu LIVE)

  Część prawna:

  1. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe – kto, kiedy i za co odpowiada?
  2. Ryzyka karno – skarbowe a podatki.
  3. Należyta staranność na przykładzie VAT i WHT.
  4. Procedury wewnętrzne i zasady obiegu dokumentów jako narzędzia ochronne dla podatników.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Wstęp: korzyści z użytkowania platformy, przypadki użycia
  2. Przegląd funkcjonalności
  3. Prezentacja systemu live na przykładzie procesu akceptacji faktur zakupowych:
   • prezentacja utworzenia procesu akceptacji od zera
   • OCR i jego możliwości
   • dodawanie encji / poziomów akceptacji
   • dodawanie warunków, np. wartość faktury
   • jak można dodawać modyfikować pola na ekranie użytkownika
   • metody kontrolowania wąskich gardeł (gdzie rośnie ilość nie zaakceptowanych dokumentów)
   • jak tworzyć raporty kontrolne/KPI
   • zarządzanie projektami, delegacja zadań, obsługa harmonogramów i serwisowanie urządzeń
  Odtwórz wideo

  30 czerwca 2021

  Zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych

  Część prawna:

  • Przegląd ostatnich i planowanych zmian
  • Raportowanie elektroniczne – zakres
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby prawidłowo skalkulować i przygotować deklarację?
  2. Podgląd i walidacja danych do deklaracji
  3. Układ danych, weryfikacja i złożenie deklaracji
  4. Hogart Podatek AKC – 4 prezentacja procesu LIVE
  • pobierania danych,
  • mapowania/kodyfikowanie,
  • walidacja,
  • podgląd danych,
  • edycja,
  • zatwierdzenie,
  • podpis i wysyłka,
  • UPO i archiwizacji
  • wydruki do segregatora
  Odtwórz wideo

  17 czerwca 2021

  Podatek u źródła

  1. Obowiązek dochowania należytej staranności w podatku u źródła od 2019 r.
  2. Instytucja beneficial owner  – jak sprawdzić status kontrahenta?
  3. Podejścia praktyczne organów podatkowych do należytej staranności.
  4. Planowane zmiany w podatku u źródła na 2021 r.
  5. Prezentacja oprogramowania „Hogart podatek u źródła”
  Odtwórz wideo

  24 czerwca 2021

  Podatek cukrowy - najnowsze interpretacje, wyjaśnienia i doświadczenia IT z pierwszego półrocza raportowania

  Część prawna:

  1. Kogo dotyczy.
  2. Od czego naliczany jest podatek, za jakie składniki.
  3. Wyłączenia.
  4.  Terminy i sposób raportowania.
  5. Dane podlegające raportowaniu.
  6. Kary.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie ERP.
  2. Co należy raportować, jakie dane.
  3. Hogart Podatek Cukrowy prezentacja procesu:
   1. pobierania danych,
   2. mapowania/kodyfikowania,
   3. walidacji,podglądu,
   4. edycji,
   5. podpisu i wysyłki,
   6. UPO i archiwizacji.
  Odtwórz wideo

  10 czerwca 2020

  Hogart Workflow

  1. Wstęp: korzyści z użytkowania platformy, przypadki użycia
  2. Przegląd funkcjonalności
  3. Prezentacja systemu live na przykładzie procesu akceptacji faktur zakupowych:
   • prezentacja utworzenia procesu akceptacji od zera
   • OCR i jego możliwości
   • dodawanie encji / poziomów akceptacji
   • dodawanie warunków, np. wartość faktury
   • jak można dodawać modyfikować pola na ekranie użytkownika
   • metody kontrolowania wąskich gardeł (gdzie rośnie ilość nie zaakceptowanych dokumentów)
   • jak tworzyć raporty kontrolne/KPI
   • zarządzanie projektami, delegacja zadań, obsługa harmonogramów i serwisowanie urządzeń
  Odtwórz wideo

  20 maja 2020

  eFaktury do KseF

  Część prawna:

  • Przegląd projektu ustawy w zakresie KSeF
  • Raportowanie elektroniczne – zakres
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy
  • Jakie są planowane zachęty dla chętnych

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby umożliwić integrację z KSeF?
  2. Podgląd i walidacja danych przed wysyłką
  3. Automatyzacja procesu, kontrola statusów, potwierdzenie wysyłki
  4. Hogart KSeF prezentacja procesu LIVE:
  • Pobieranie danych,
  • Walidacja,
  • Podpis i wysyłka,
  • Weryfikacja statusów/powiadomienia
  • UPO i archiwizacja
  Zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych
  Odtwórz wideo

  15 kwietnia 2021

  Zmiany w zakresie deklaracji akcyzowych

  Część prawna:

  • Przegląd ostatnich i planowanych zmian
  • Raportowanie elektroniczne – zakres
  • Kogo dotyczą nowe obowiązki i od kiedy

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie dane są potrzebne w systemie aby prawidłowo skalkulować i przygotować deklarację?
  2. Podgląd i walidacja danych do deklaracji
  3. Układ danych, weryfikacja i złożenie deklaracji
  4. Hogart Podatek AKC – 4 prezentacja procesu LIVE
  • pobierania danych,
  • mapowania/kodyfikowanie,
  • walidacja,
  • podgląd danych,
  • edycja,
  • zatwierdzenie,
  • podpis i wysyłka,
  • UPO i archiwizacji
  • wydruki do segregatora
  Podatek od małpek - zagadnienia prawne i informatyczne
  Odtwórz wideo

  30 kwietnia 2021

  Podatek od małpek - zagadnienia prawne i informatyczne

  Część prawna:

  1. Kto podlega opłacie
  2. Zasady naliczania opłaty
  3. Obowiązki sprawozdawcze
  4. Organy właściwe w sprawie opłaty i wykładni przepisów

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie aby prawidłowo naliczyć i  raportować podatek.
  2. Co należy raportować,  jakie dane.
  3. Hogart Podatek od małpek prezentacja procesu:
   • pobierania danych,
   • mapowania/kodyfikowania,
   • walidacji,
   • podglądu,
   • edycji,
   • podpisu i wysyłki,
   • UPO i archiwizacji.
  Odtwórz wideo

  9 lutego 2021

  Podatek u źródła – należyta staranność i inne obowiązki
  Jak zweryfikować prawidłowość rozliczeń?

  1. Obowiązek dochowania należytej staranności w podatku u źródła od 2019 r.
  2. Instytucja beneficial owner  – jak sprawdzić status kontrahenta?
  3. Podejścia praktyczne organów podatkowych do należytej staranności.
  4. Planowane zmiany w podatku u źródła na 2021 r.
  5. Prezentacja oprogramowania „Hogart podatek u źródła” 
  Odtwórz wideo

  19 stycznia 2021

  Podatek cukrowy oraz podatek od “małpek”

  Część prawna:

  1. Kogo dotyczy? Producenci, hurtownicy, sprzedaż detaliczna?
  2. Kto nie musi płacić podatku?
  3. Jakie napoje są objęte podatkiem?
  4. Wyłączenia przedmiotowe.
  5. Stawki podatku – jak to policzyć?
  6. Terminy i sposób raportowania
  7. Dane podlegające raportowaniu
  8. Sankcje i kary.
  9. Podatek od „małpek” – zasady funkcjonowania, podatnicy, stawki podatku i kary.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie aby prawidłowo naliczyć i  raportować podatek.
  2. Co należy raportować,  jakie dane.
  • Hogart Podatek Cukrowy prezentacja procesu:
  • pobierania danych,
  • mapowania/kodyfikowania,
  • walidacji,
  • podglądu,
  • edycji,
  • podpisu i wysyłki,
  • UPO i archiwizacji.
  Odtwórz wideo

  21 stycznia 2021

  Podatek cukrowy – jak obliczać i raportować? Wyzwania i wątpliwości

  Część prawna:

  1. Kogo dotyczy? Producenci, hurtownicy, sprzedaż detaliczna?
  2. Kto nie musi płacić podatku?
  3. Jakie napoje są objęte podatkiem?
  4. Wyłączenia przedmiotowe.
  5. Stawki podatku – jak to policzyć?
  6. Terminy i sposób raportowania
  7. Dane podlegające raportowaniu
  8. Sankcje i kary.
  9. Podatek od „małpek” – zasady funkcjonowania, podatnicy, stawki podatku i kary.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie aby prawidłowo naliczyć i  raportować podatek.
  2. Co należy raportować,  jakie dane.
  3. Hogart Podatek Cukrowy prezentacja procesu:
  • pobierania danych,
  • mapowania/kodyfikowania,
  • walidacji,
  • podglądu,
  • edycji,
  • podpisu i wysyłki,
  • UPO i archiwizacji.
  Odtwórz wideo

  15 grudnia 2020

  Podatek cukrowy - aspekty prawne i informatyczne

  Część prawna:

  1. Kogo dotyczy.
  2. Od czego naliczany jest podatek, za jakie składniki.
  3. Wyłączenia.
  4. Terminy i sposób raportowania.
  5. Dane podlegające raportowaniu.
  6. Kary.

  Część techniczno – informatyczna:

  1. Jakie nowe kodyfikacje są potrzebne w systemie ERP.
  2. Co należy raportować,  jakie dane.
  3. Hogart Podatek Cukrowy prezentacja procesu:
   • pobierania danych,
   • mapowania/kodyfikowania,
   • walidacji,
   • podglądu,
   • edycji,
   • podpisu i wysyłki,
   • UPO i archiwizacji.
  Odtwórz wideo

  22 października 2020

  JPK_VAT – Problemy praktyczne z kodami GTU

  Kody GTU „towarowe”  1 – 10

  1. omówienie poszczególnych pozycji
  2. problemy praktyczne oraz identyfikacja CN i PKWiU
  3. najczęściej zadawane pytania.

  Kod GTU „usługowe” 11 – 13

  1. omówienie poszczególnych pozycji
  2. problemy praktyczne oraz identyfikacja CN i PKWiU
  3. najczęściej zadawane pytania.

  Prezentacja wyszukiwarki kodów Hogart GTU

  Odtwórz wideo

  1 października 2020

  Zmiany związane z JPK_VAT Regulacje podatkowe i rozwiązania informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Omówienie wymagań w zakresie ewidencji oraz obowiązków podatnika.
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS.
  3. Pytania i wątpliwości.

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Konwerter JPK_VAT => JPK_V7
  4. Importer danych tekstowych dla SAPa
  5. Automatyzacja nadawania kodów GTU, mapowania CN/PKWiU/EAN => GTU
  6. Hogart JPK_V7 – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja. Co nowego?
  Odtwórz wideo

  11 września 2020

  Zmiany związane z JPK_VAT Regulacje podatkowe i rozwiązania informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Omówienie wymagań w zakresie ewidencji oraz obowiązków podatnika.
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS.
  3. Pytania i wątpliwości.

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Konwerter JPK_VAT => JPK_V7
  4. Importer danych tekstowych dla SAPa
  5. Automatyzacja nadawania kodów GTU, mapowania CN/PKWiU/EAN => GTU
  6. Hogart JPK_V7 – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja. Co nowego?
  Odtwórz wideo

  3 września 2020

  Rewolucyjne zmiany VAT – JPK 2020
  Ujęcie podatkowe i aspekty informatyczne

  Część aspekty prawno-podatkowe

  1. Zmiany prawne VAT i nowa struktura JPK_VAT od 1.07.2020r.
  2. Wejście w życie nowych regulacji.
  3. Nowe oznaczenia liczbowe GTU 01 – 13, nowe oznaczenia literowe oraz oznaczenia dokumentów w nowym JPK _VAT.
  4. Nowe dane dla poszczególnych rodzajów transakcji oraz dokumentów.
  5. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w JPK_VAT.
  6. Mechanizm podzielonej płatności i transakcje z podmiotami powiązanymi w JPK_VAT.
  7. Błędy i sankcje w JPK_VAT – możliwość autokorekty, wezwanie organu, kary 500 PLN za każdy błąd.

  Część informatyczna

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M Proces: walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja.
  4. Nowości: moduł automatycznego nadawania kodów GTU 
  Odtwórz wideo

  8 lipca 2020

  Najnowsze zmiany związane z JPK_VAT oraz białą listą. Regulacje podatkowe i rozwiązania informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Nowe wymagania w zakresie ewidencji oraz nowe obowiązki podatnika.
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS.
  3. Pytania i wątpliwości.

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja.
  4. HOGART KONWERTER JPK_VAT (3) => JPK_V7
  5. SAP importer raportów transakcji VAT
  6. Mapa CN=>GTU – Automat nadawania kodów GTU

  Biała lista

  1. Najnowsze zmiany.
  2. „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji.
  3. Wersje webowa i na smartfony. Nowość: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych!
  Odtwórz wideo

  9 czerwca 2020

  Zmiany związane z JPK_VAT oraz pierwsze doświadczenia w sprawie białej listy

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Nowe wymagania w zakresie ewidencji oraz nowe obowiązki podatnika.
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS.
  3. Pytania i wątpliwości

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT.
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja. Co nowego?

  Biała lista

  1. Pierwsze doświadczenia oraz planowane zmiany.
  2. „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji.
  Odtwórz wideo

  22 maja 2020

  Rewolucyjne zmiany VAT - JPK 2020 i biała lista
  Ujęcie podatkowe i aspekty informatyczne

  Zmiany prawne VAT i nowa struktura JPK_VAT od 1.07.2020r.

  1. Wejście w życie nowych regulacji – co wynika z Tarczy Antykryzysowej?
  2. Nowe dane dla poszczególnych rodzajów transakcji.
  3. Nowe oznaczenia liczbowe GTU 01 – 13, nowe oznaczenia literowe oraz oznaczenia dokumentów w nowym JPK _VAT. 
  4. Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w JPK_VAT.
  5. Mechanizm podzielonej płatności i transakcje z podmiotami powiązanymi w JPK_VAT.
  6. Błędy i sankcje w JPK_VAT – możliwość autokorekty, wezwanie organu, kary 500 PLN za każdy błąd.

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT.
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja. Co nowego?

  JPK_V7M – od strony IT

  1. Podstawowe różnice w strukturach JPK_V7M vs JPK_VAT.
  2. Co należy zmienić w systemach ERP, czy wymagają dostosowań?
  3. Zmiany w strukturach od 8.05.2020r.!
  4. Hogart JPK_V7M: proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja.

  Biała lista od strony prawnej

  1. Zakres danych na białej liście
  2. Kiedy weryfikacja rachunku jest obowiązkowa – moment weryfikacji.
  3. Sankcje i kary w przypadku zapłaty na błędny rachunek – odniesienie limitu 15.000 PLN do transakcji a nie płatności.
  4. Rachunki, podlegające i niepodlegające ujawnieniu na białej liście:
  5. Faktoring a biała lista.
  6. Płatność kartą oraz przy wykorzystaniu platform do płatności.
  7. Płatności zaliczkowe i ratalne / potrącenia.
  8. Możliwość uniknięcia sankcji – zawiadomienie o zapłacie na rachunek niewskazany na białej liście.

  Biała lista jak to zrobić praktycznie?

  1. „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji,
  2. Nowe funkcjonalności,
  3. Wersja webowa oraz na telefony komórkowe!
  Odtwórz wideo

  18 maja 2020

  Nowy JPK i biała lista VAT - regulacje podatkowe i rozwiązania informatyczne​

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Nowe wymagania w zakresie ewidencji oraz nowe obowiązki podatnika. Są zmiany w przepisach (FV do paragonów)
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS. Są zmiany w przepisach (sankcje – możliwe, a nie z marszu)
  3. Pytania i wątpliwości

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT.
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja. Co nowego?

  Biała lista

  1. Pierwsze doświadczenia oraz planowane zmiany.
  2. „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji i nowe funkcjonalności.
  Odtwórz wideo

  20 marca 2020

  Biała lista i nowy JPK - regulacje podatkowe i rozwiązania informatyczne

  Zmiany związane z JPK_VAT

  1. Nowe wymagania w zakresie ewidencji oraz nowe obowiązki podatnika.
  2. Nowe sankcje w VAT i KKS.
  3. Przepisy przejściowe dla MŚP oraz innych kategorii.

  JPK_V7M wg Hogart

  1. Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT.
  2. Co należy zmienić w systemach ERP?
  3. Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja.

  Biała lista

  1. Pierwsze doświadczenia oraz planowane zmiany.
  2. „Hogart Biała lista +” automatyzacja procesu weryfikacji.

  Nagrania webinarów poświęconych analizie danych

  Jako Data Analytics, prowadzimy szkolenia poświęcone wiodącemu narzędziu do analizy danych – Tableau. Webinary w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z analizą i wizualizacją danych. Jeżeli masz pytania lub planujesz wdrożyć program do analizy danych w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu na stronie dataanalytics.pl,

  Odtwórz wideo

  Synchronizacja danych lokalnych z chmurą w rozwiązaniach BI na przykładzie Tableau Bridge

  W trakcie webinaru zostanie zaprezentowane w jaki sposób zainstalować i skonfigurować Tableau Bridge, który służy do synchronizacji danych z lokalnego źródła do chmury Tableau (Tableau Online). Zostaną poruszone aspekty zabezpieczeń, powiadomień o synchronizacji oraz zapisanych poświadczeń.

  Odtwórz wideo

  Analiza danych za pomocą języka naturalnego (Natural Language Processing)

  • Automatyczne tworzenie wizualizacji za pomocą funkcji Ask Data czyli języka naturalnego.
  • Zapisywanie wizualizacji i udostępnianie innym użytkownikom.
  • Przygotowanie środowiska źródeł danych dających użytkownikom biznesowym możliwość korzystania z Ask Data.
  Odtwórz wideo

  Zastosowanie Tableau w analizie handlu detalicznego

  W trakcie Webinaru zostanie zaprezentowany typowy przykład gdzie mamy do czynienia z dwoma źródłami danych. Pierwsze źródło to dane dotyczące sprzedaży, drugie źródło to stany magazynowe. 

  Zobaczymy krok po kroku w jaki sposób te dane ze sobą połączyć i zbudować dashboard pozwalający analizować rotację towarów na poziomie pojedynczego towaru, grupy towarów, oraz całego sklepu. 

  Dodatkowo zrobimy analizę porównującą rotację na opisanych poziomach między wybranymi sklepami oraz w porównaniu średniej ze wszystkich sklepów.

  Odtwórz wideo

  Dashboard sprzedażowy, wyliczanie dynamik i trendów w Tableau

  W trakcie webinaru podłączymy się do danych sprzedażowych i zbudujemy od zera dashboard pokazujący trendy sprzedaży, dynamiki w ujęciu tygodniowym, miesięcznym oraz analizy według dni tygodnia.

  Porównamy wyniki rok do roku oraz pokażemy jak wykorzystać kalendarz handlowy tak żeby prawidłowo porównywać wyniki sprzedaży w okresach świątecznych między kolejnymi latami.

  Pobierz materiały do ćwiczeń

  Odtwórz wideo

  Tableau Embeded – osadzanie wizualizacji Tableau na stronie korporacyjnej lub blogu

  Interaktywne widoki Tableau i pulpity nawigacyjne mogą być osadzane na stronach internetowych, blogach, stronach wiki, aplikacjach internetowych i portalach intranetowych. Osadzone widoki są aktualizowane, gdy zmieniają się dane źródłowe lub gdy ich skoroszyty są aktualizowane na serwerze Tableau lub Tableau Online. W trakcie webinaru zostaną pokazane praktyczne przykłady implementacji takich rozwiązań.

  Odtwórz wideo

  Podłączanie się do różnych źródeł danych za pomocą Tableau Prep Builder

  W kolejnym naszym webinarze będzie mowa o zastosowaniu Tableau Prep Builder do podłączania się do różnorodnych źródeł danych oraz dalszego ich przekształcania.

  Tableau Prep Builder jest narzędziem typu self service czyli pozwalającym użytkownikom biznesowym na samodzielne przygotowanie danych.

  Zbudowane przekształcenia zostaną opublikowane na serwerze a następnie będą zarządzane przy wykorzystaniu Tableau Prep Conductor w zakresie ustawiania harmonogramu i monitorowania.

  Odtwórz wideo

  Efektywna analiza danych dla działów HR cz.1

  W trakcie webinaru zobaczysz na praktycznych przykładach w jaki sposób zbudować analizy od zera korzystając z systemu Tableau i podłączając się do danych źródłowych z różnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.
  Zbudujemy  dashboard:

  Analiza struktury płac (stawki godzinowej) według regionów i stanowisk.

   

  Odtwórz wideo

  Efektywna analiza danych dla działów HR cz.2

  W trakcie webinaru zobaczysz na praktycznych przykładach, w jaki sposób zbudować analizy od zera korzystając z systemu Tableau i podłączając się do danych źródłowych z różnych systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.
  Zbudujemy wspólnie następujące dashboardy:

  • Budowa analizy procesu rekrutacji z uwzględnieniem źródeł z których aplikują osoby, czasu odpowiedzi, ilości osób przechodzących do kolejnych etapów.
  • Budowa dashboardu pokazującego w ciekawej formie wizualnej kim jest nasz statystyczny pracownik.
  Odtwórz wideo

  Przykłady najciekawszych analiz dla działu handlowego zbudowanych w systemie BI Tableau

  • Budowa dashboardu umożliwiającego analizę działań handlowych z punktu widzenia osoby zarządzającej działem handlowym. Analiza Pipeline, Ilości prospektów, leadów, opportunities itd. Prezentacja najważniejszych KPI.
  • Budowa dashboardu prezentującego poziom realizacji targetów sprzedażowych w ujęciu na handlowca, okres oraz terytorium.

  Więcej nagrań poświęconych analizie danych znajdziesz na stronie: dataanalytics.pl/webinar-tableau/