Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Hogart sp. z o.o.

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hogart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022120, NIP: 5270202093, REGON: 012609306, kapitał zakładowy w wysokości 2 434 000,00 zł.
 2. Źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych są ogólnodostępne źródła, takie jak KRS, CEIDG, LinkedIn, FB, strony internetowe.
 3. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe obejmujące dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który przetwarza dane w celu przesyłania informacji o webinarach, informacji handlowych oraz marketingu własnych produktów.
 5. W przypadku wypełnienia przez Pana/Panią formularza kontaktowego, podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który przetwarza dane w celu umożliwienia komunikacji z Panem/Panią i udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane poza ten obszar.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody.
 8. Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody może być dokonane w każdej chwili.
 9. Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed zgłoszeniem sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 10. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: rodo@hogart.pl lub pisząc na adres: Hogart sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, z dopiskiem: dane osobowe.
 11. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. W ramach naszej strony internetowej możemy wykorzystywać pliki „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki „cookies” są zapisywane są przez nasz serwer na dysku twardym Pana/Pani urządzenia końcowego. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie naszej strony internetowej na Pana/Pani urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Pana/Pani urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W każdej chwili może Pan/Pani wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane za Pana/Pani zgodą – akceptując pliki „cookies” wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie ich w celach marketingowych.
 14. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.