Szukaj
Close this search box.

Pakiet SunSystems QuickFinanse

Pakiet SunSystems QuickFinance powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń wdrożeniowych, znajomości wymagań użytkowników końcowych, jak i obowiązujących przepisów prawnych. Projekt standaryzacyjny w obszarze SunSystems pozwolił firmie Hogart na wypracowanie uniwersalnych rozwiązań, gotowych do natychmiastowej implementacji.

Pakiet standaryzacyjny to gotowe obszary funkcjonalne systemu takie jak raporty, sprawozdania, formatki dostępowe, filtry, przeglądarki danych itp. Każdy standard z pakietu to gotowe kompleksowe rozwiązanie.
Wszelkie standardy zapewniają zgodność z polską ustawą o rachunkowości, są również wciąż dostosowywane do wymagań MSR. Wszystkie raporty standardowe wyposażone zostały w opcję bezpośredniego exportu danych do Ms’Excel, co pozwala na dodatkową elastyczność w zakresie weryfikacji poprawności działania określonych procesów takich jak np. naliczenia amortyzacji, czy rejestry VAT.
Wszystkie standardy posiadają również szczegółową dokumentację opisującą sposób działania jak i parametry ich uruchamiania. Każdy raport zawiera stronę tytułową z listą parametrów uruchamiania raportu.

W skład tego pakietu wchodzą standardowe formatki i filtry, do których należą m.in:

 • wprowadzanie danych (LEN),
 • kartoteki środków trwałych,
 • filtry do przeglądania danych (podgląd rejestrów JQN, podgląd kont AQN, przegląd danych środków trwałych),
 • opcje drill down, czyli automatycznego przenoszenia pomiędzy kartotekami za pomocą dwukrotnego kliknięcia

Standardowe raporty, wydruki, zestawienia i deklaracje:

 • Zestawienie Obrotów i Sald,
 • Wydruk konta,
 • Wydruk rejestru,
 • Analiza Zalegania,
 • Potwierdzenie Sald,
 • Wezwania do zapłat,
 • Bilans,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Rejestry VAT,
 • Deklaracja VAT 7,
 • Wykaz pozycji majątku,
 • Plan amortyzacji,
 • Tabela amortyzacji,
 • Dokumenty OT, LT,

SunSystems QuickFinance – narzędzie prekonfigurowane

QuickFinance to narzędzie prekonfigurowane, które podobnie jak SunSystems, jest wyposażone w zaawansowane mechanizmy rozwoju aplikacji i nie zawiera żadnych ograniczeń ani blokad w zakresie możliwości dalszego rozwoju. Co więcej, producent SunSystems, amerykańska firma INFOR dzięki ciągłemu procesowi inwestycji i akwizycji różnych rozwiązań branżowych oraz rozwijaniu platformy integracyjnej SOA, dostarcza szerokie spektrum aplikacji i modułów gotowych do integracji z podstawowymi prekonfigurowanymi modułami SunSystems dostarczanymi w ramach QuickFinance. Takie podejście zapewnia zamawiającemu możliwość dalszego, nieograniczonego rozwoju aplikacji w ramach pojawiających się kolejnych potrzeb i oczekiwań biznesowych firmy.

Ważną zaletą QuickFinance jest wielobranżowość rozwiązania, która jest możliwa do osiągnięcia dzięki zastosowaniu innowacyjnej architektury opartej na szeregu wymiarów analitycznych dostępnych do skonfigurowania według indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Po odpowiedniej parametryzacji system z łatwością znajduje zastosowanie zarówno w branży budowlanej, nieruchomości, hotelarskiej farmaceutycznej lub budowlanej czy wielu innych.