fbpx
Szukaj
Close this search box.

Zmiany w JPK_VAT – cz. 3 – Zmiany w zakresie pakietu e-commerce

2_featured_image

01.07.2021 r. wprowadzone zostały zmiany w JPK_VAT dotyczące rozliczeń unijnej sprzedaży towarów na odległość. Nowe zasady rozliczeń można podzielić na 3 grupy:

  1. Zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń,
  2. Doprecyzowanie GTU,
  3. Zmiany w zakresie pakietu e-commerce.

W poprzednich częściach artykułu opisaliśmy zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów i oznaczeń oraz te doprecyzowujące oznaczenia GTU. W poniższym tekście omawiamy natomiast trzecią, a zatem ostatnią zmianę odnoszącą się do pakietu e-commerce.

  1. Zmiany w zakresie pakietu e-commerce.

Uchylenie przepisów o sprzedaży wysyłkowej i znacznika SW

Stan przed zmianą:

Dla celów oznaczeń procedury wysyłkowej w ewidencji JPK, po stronie podatku VAT należnego wskazywano znaczniki:

„SW” – dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz

„EE” – dla świadczenia usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).

Stan po zmianie:

Od 1 Iipca przestały obowiązywać przepisy o sprzedaży wysyłkowej i zastąpiono je wewnątrzwspólnotową dostawą towarów na odległość (WSTO).

Jednocześnie wskazano wspólny sposób rozliczeń i limit transakcji na usługi TBE i WSTO, stąd zaproponowano objęcie tych czynności jednym znacznikiem: WSTO_EE.

Zaproponowano także, że transakcje WSTO i TBE objęte (ujmowane) dokumentem zbiorczym mogły mieć znacznik „WEW”. (<- to jest błąd logiczny miało być „żeby” zamiast „że”?)

Znacznik WSTO_EE ma być stosowany od 1 stycznia 2022 roku. Do 31 grudnia 2021 roku zastosowanie znajdzie znacznik EE.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Oznaczenie „WSTO_EE” znajdzie zastosowanie do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO i każdej usługi TBE świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym, niż Polska, opodatkowanych na terytorium kraju (kiedy podatnik nie przekroczył limitu), jak i tych opodatkowanych poza terytorium kraju (kiedy podatnik przekroczył limit lub złożył stosowne zawiadomienie o skorzystaniu z opcji).”

Wprowadzenie fikcji uznanego dostawcy

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono fikcję uznanego dostawcy, który w związku z ułatwieniem określonego rodzaju transakcji (krajowych, WSTO, SOTI) traktowany jest jako podmiot, który nabył, a kolejno odsprzedaje towary faktycznego dostawcy.

Dotyczy to operatorów interfejsów elektronicznych (e-sklepów, platform handlowych, marketplace’ów etc.)

Storo zatem na uznanego dostawcę przerzucono obowiązek rozliczenia VAT, ustawodawca uznał za konieczne  odzwierciedlenie tego rodzaju transakcji w JPK i wprowadził nowe oznaczenie „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) – zmiana od 1 stycznia 2022 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „(…) do celów analitycznych i kontrolnych proponuje się wprowadzenie oznaczenia „IED”, aby monitorować ww. transakcje (…), dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim.”