fbpx
Szukaj
Close this search box.

Ostateczny termin zatwierdzenia esprawozdań finansowych

4_featured_image

30 czerwca 2019 r. mija ostateczny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2018 dla podmiotów, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2018 r.

esprawozdania

Sporządzenie esprawozdania finansowego

Podmioty zobowiązane do prowadzenia księgowości w formie określonej w ustawie o rachunkowości, zobowiązane są do sporządzenia i udostępnienia sprawozdania finansowego.

Od 1 października 2018 r. w ustawie o rachunkowości, jest wymóg sporządzania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Jednostka powinna zamknąć księgi na dzień kończący rok obrotowy. Jeżeli dla jednostki rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to powinna zamknąć księgi na 31 grudnia 2018 r.

Księgi rachunkowe należy zamknąć na dzień kończący rok obrotowy – nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia.

Oznacza to, że podmiot, którego rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinien zamknąć swoje księgi najpóźniej do 31 marca 2019 r.

Zatwierdzenie esprawozdania

Srawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia zakończenia roku finansowego.

Dla podmiotu, którego rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, oznacza to, zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2019 r.

Program Hogart eSprawozdania Finansowe to kompletna aplikacja pozwalająca na generowanie esprawozdań w formacie XML wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Z programem można się zapoznać na stronie produktu: eSprawozdania finansowe.