Szukaj
Close this search box.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów akcyzowych jednak od 1 lutego 2024 r. – specjalny komunikat Ministerstwa Finansów

10_featured_image

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie MF (www.podatki.gov.pl), projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 428) znajduje się aktualnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. To właśnie we wspomnianym dokumencie zawarty został zapis, zgodnie z którym – na wniosek podmiotów działających na rynku – przesunięciu ulega rozpoczęcie obligatoryjnego elektronicznego prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy z (początkowo ustalonego) 1 stycznia 2024 r. na 1 lutego 2024 roku.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia dokumentacji takiej, jak m.in. ewidencja suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów gazowych oraz węglowych, napojów alkoholowych czy też podatkowych znaków akcyzy będą mieli miesiąc więcej na wdrożenie odpowiednich rozwiązań umożliwiających wywiązywanie się z opisywanego obowiązku. Tym samym prowadzona na dotychczasowych zasadach (tj. do wyboru – w formie papierowej lub elektronicznej).

Zarazem przypominamy, że obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych ciąży na podmiotach, które:

  • Korzystają z energii elektrycznej wytworzonej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznej;
  • Został im nadany status podmiotu zużywającego, tzn. w ramach działalności korzystają z wyrobów zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie np. oleje smarowe (różnego rodzaju podmioty produkcyjne, np. do smarowania maszyn);
  • Posiadają status podatnika akcyzy od energii elektrycznej;
  • Posiadają status pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego;
  • Nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
  • Prowadzą skład podatkowy;
  • Posiadają status zarejestrowanego wysyłającego;
  • Posiadają status podmiotu pośredniczącego.

Hogart eEwidencja – program do prowadzenia Elektronicznych Ewidencji Akcyzowych

Wywiązanie się z obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych będzie wymagało od przedsiębiorców zaopatrzenia się w odpowiednie programy finansowo – księgowe. Jednym z tego rodzaju programów jest aplikacja Hogart eEwidencja czyli narzędzie stworzone z myślą o prostej i szybkiej obsłudze procesu prowadzenia ewidencji akcyzowych. E-Ewidencja została wyposażona we własną bazę danych, a tym samym korzysta ona z danych zgromadzonych na serwerach Twojej firmy. System umożliwia pełną kontrolę procesu tworzenia ewidencji akcyzowych i jego maksymalną automatyzację. Narzędzie może zostać zintegrowane z systemami takimi jak INFOR, SAP, IFS, ORACLE, JD-Edwards i innymi.

Hogart eEwidencja – funkcje programu

Program Hogart eEwidencja to narzędzie stworzone w sposób intuicyjny, a tym samym niezwykle proste w obsłudze. Samo wprowadzanie danych może odbywać się na jeden z dwóch, dostępnych sposobów – ręcznie (wówczas dane zostają opatrzone podpisem użytkownika odpowiedzialnego za ich wprowadzenie) bądź przy wykorzystaniu automatycznego importu danych. Hogart eEwidencja umożliwia również określenie ról z możliwością wykonywania wyłącznie uprzednio określonych czynności. Warto dodać, że po wprowadzeniu dane trafiają do ogólnej bazy i z powodzeniem mogą być one ponownie odtwarzane. Dzięki temu ryzyko ich ewentualnej utraty (np. w momencie awarii systemu) jest równe zeru. Hogart eEwidencja to aplikacja przystosowana do pracy na platformie MS Windows.