fbpx

Zmiany w białej liście podatników VAT

Formularz dot. zgłoszenia płatności na niezarejestrowane na białej liście konto

MF planuje wydłużyć termin zgłoszenia informacji o wpłacie na rachunek spoza białej listy z trzech do siedmiu dni. Trwają także prace nad umożliwieniem wysyłania takich zgłoszeń w formie elektronicznej wg opublikowanego wzoru.

Wydłużony czas na zawiadomienie

Przepisy wymagają od przedsiębiorców sprawdzania, czy rachunek dostawcy (usługodawcy) widnieje w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, znanym jako biała lista podatników VAT. Gdy płatności w kwocie powyżej 15 tys. zł została dokonana na rachunek spoza białej listy podatników VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Biała lista obowiązuje od 1 września 2019 roku, jednak sankcje zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Aby ułatwić przedsiębiorcom zgłaszanie takiej sytuacji, Ministerstwo Finansów przedłużyło termin wspomnianej powinności z dotychczasowych trzech dni, do dni siedmiu.

Elektroniczna wysyłka zawiadomień

Ministerstwo planuje, że zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza białej listy będzie można także przesłać drogą elektroniczną. Ma to być możliwe już od 1 stycznia 2020 r. Składanie elektronicznych zawiadomień ma odbywać się w ramach e-Urzędu Skarbowego, który powstanie na Portalu Podatkowym. Ma to być pierwsza z dostępnych usług w ramach e-Urzędu Skarbowego. Projekt wspomnianego e-Urzędu Skarbowego zakłada bowiem, że podatnik będzie załatwiać tego typu sprawy droga elektroniczną.

Wzór formularza

Aktualnie Ministerstwo finansów opracowuje wzór takiego zawiadomienia (elektronicznego formularza). Wzór ma zostać wdrożony w ramach projektu e-Urząd najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2020 r. Przemysław Koch – pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji zapewnia, że podatnik nie będzie musiał wprowadzać do zawiadomienia danych, które Ministerstwo Finansów już posiada. Podatnik wprowadzi jedynie informacje ściśle handlowe (np. o kwocie płatności) i jednym kliknięciem wyśle formularz do urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów rozpoczęło także prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma zmienić niektóre przepisy dotyczące białej listy. Dokument powinien zostać niedługo opublikowany.

Na razie nie wiadomo czy zawiadomienie dotyczące wpłaty na rachunek spoza białej listy, nadal trzeba będzie składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta. Obowiązujące aktualnie przepisy nakładają na podatnika w/w obowiązek. Brak zmiany wspomnianego przepisu będzie stanowił duże utrudnienie dla przedsiębiorców, gdyż nikt nie prowadzi ewidencji obejmującej urzędy właściwe dla danego kontrahenta.

Biała lista podatników VAT to nowe obowiązki dla firm, których spełnienie może być łatwiejsze jeżeli zastosuje się odpowiednie oprogramowanie, dokonujące automatycznej weryfikacji kontrahenta. Nie dojdzie wówczas do wpłaty na rachunek spoza białej listy, gdyż program przed wykonaniem przelewu automatycznie sprawdzi, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście. Taką funkcjonalność posiada nasz program Hogart Biała Lista, z którego możliwościami można zapoznać się na stronie programu – Biała Lista.