fbpx

Zmiana procesu logowania do portalu ZSMOPL od 21 kwietnia

e-PLOZ

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na dzień 20 kwietnia 2020 r. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ (Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia) procesu logowania dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

  • 20 kwietnia 2020 r. w godzinach 8.00-12.00 nastąpi techniczna przerwa w dostępie do systemu.
  • Od dnia 21 kwietnia 2020 r. użytkownicy ZSMOPL będą mieli możliwość logowania się do ww. sytemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ.
  • Migracji do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników ZSMOPL, natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane.
  • Nie możliwe będzie logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego – funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

W związku z powyższym użytkownicy ZSMOPL od 21 kwietnia 2020 r. będą musieli nadać sobie nowe hasło, aby bez problemu logować się do systemu.

Dla wszystkich zainteresowanych na stronie logowania e-PLOZ opublikowana została instrukcja logowania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także udostępniona została infolinia: 19 457

20.04 – CSIOZ zmigruje użytkowników portalu ZSMOPL z dotychczasowej platformy zarządzania użytkownikami P2 https://www.p2sa.csioz.gov.pl na nową platformę e-PLOZ.

od 21.04 – przy próbie logowania do portalu ZSMOPL nastąpi przekierowanie do strony: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/, gdzie trzeba będzie przejść przez procedurę utworzenia nowego hasła.

Instrukcja_użytkownika_e-PLOZ