Szukaj
Close this search box.

Zbliża się termin wysyłania sprawozdań z ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych

sprawozdania o zatorach

1 stycznia 2020 weszła w życie ustawa o zatorach płatniczych. Ustawa nakłada obowiązek raportowy na przedsiębiorców o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. . Pierwszy raport, za rok 2020, należy wysłać do 1 lutego 2021. Zobacz kogo dotyczy obowiązek raportowania oraz co powinno zawierać sprawozdanie.

Zapytaj o pomoc w stworzeniu i wysłaniu sprawozdania

Kontakt

Podmioty zobowiązane do przekazania sprawozdania

 • podatnicy (inni niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego;
 • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów).

Co powinno zawierać sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni,
  • od 31 do 60 dni,
  • od 61 do 120 dni,
  • przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 3. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  1. nieprzekraczającym 30 dni,
  2. od 31 do 60 dni,
  3. od 61 do 120 dni,
  4. przekraczającym 120 dni – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
 4. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 5. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Jak  i kiedy należy wysłać sprawozdanie

Pierwsze sprawozdanie, za rok 2020, należy przekazać do 1 lutego 2021 za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.biznes.gov.pl.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem sprawozdania, zapraszamy do współpracy. Mamy przygotowany ten typ sprawozdania zintegrowany z najpopularniejszymi systemami ERP.