Szukaj
Close this search box.

Zapytania ofertowe 2021

Zmiany w JPK
Fundusze Europejskie

Warszawa, 4 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe nr 1

Zamawiający

Hogart Sp. z o. o.
ul. Okopowa 58/72,
01-042 Warszawa
KRS 0000022120
REGON 012609306
NIP 527-02-02-093

Opis przedmiotu zamówienia 

W związku z realizacją projektu: „Polskie Mosty Technologicznewspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023, składam zapytanie ofertowe na:

Doradztwo dotyczące wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych.

Specyfikacja zamówienia:

 1. Projekt wizytówki angielskiej i arabskiej dla 8 osób
 2. Prezentacja
  • wersja długa i krótka – 30 i 15 stron
  • pdf i power point
 3. Ulotki angielskie i arabskie
  • wersja ogólna do wydruku i pdf do wysłania mailem
  • wersja ogólna w 2 formatach do druku  – krótszy (prezentacja firmy) i dłuższy (wzbogacony o opis 5 produktów) 
  • wersja ogólna do wysłania mailem – jeden format, krótszy
  •  5 wersji ulotki specjalistycznych opisujących poszczególne produkty 
  • wersje specjalistyczne do druku i do mailingu  
 4. Materiały graficzne do mailingu angielskie i arabskie
  • nagłówki do maili szer 600px
  • grafiki – 5 grafik do maila dla 5 produktów
 5. Social media angielskie i arabskie
  • post – szablon wszystkie formaty 
  • nagłówek do profilu
 6. Produkty które mają być zaprezentowane w materiałach graficznych to:
  • Hogart Data Transformation Platform
  • Hogart ERP solutions
  • Hogart Raporting
  • Hogart Software House
  • Hogart Workflow

Kryteria oceny oferty

Głównym kryterium oceny będzie cena.

Termin i miejsce składania ofert

Nieprzekraczalny termin składania ofert to 21 stycznia 2021. Ofertę należy wysłać na adres email: biuro@hogart.pl lub pocztą, kurierem na adres siedziby firmy: Hogart Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

Oferta powinna zawierać kwotę netto podaną w PLN, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Termin wykonania zamówienia

Jak najszybciej od momentu wyboru wykonawcy, nie później niż do 10 maja 2021.

  Dodatkowych informacji udziela Jędrzej Jażdżyk, tel.:  785 994 307

  Fundusze Europejskie

  Warszawa, 4 stycznia 2021

  Zapytanie ofertowe nr 2

  Zamawiający

  Hogart Sp. z o. o.
  ul. Okopowa 58/72,
  01-042 Warszawa
  KRS 0000022120
  REGON 012609306
  NIP 527-02-02-093

  Opis przedmiotu zamówienia

  W związku z realizacją projektu: „Polskie Mosty Technologicznewspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023, składam zapytanie ofertowe na:

  Działania promocyjno-informacyjne, m.in. stworzenie obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacji prasowych.

  Specyfikacja zamówienia:

  1. Wykonanie strony internetowej w 2 wersjach językowych
   • Strona responsywna, zoptymalizowana dla przeglądarek, wyposażona w formularz i zapisy na newsletter, możliwość samodzielnego dodawania treści – system zarządzania treścią, możliwość prowadzenia bloga.
   • Indywidualny projekt graficzny strony.
  1. Wykonanie 5 landing page dla 5 produktów z oferty Hogart:
   • Hogart Data Transformation Platform
   • Hogart ERP solutions
   • Hogart Raporting
   • Hogart Software House
   • Hogart Workflow

  Kryteria oceny oferty

  Głównym kryterium oceny będzie cena.

  Termin i miejsce składania ofert

  Nieprzekraczalny termin składania ofert to 21 stycznia 2021. Ofertę należy wysłać na adres email: biuro@hogart.pl lub pocztą, kurierem na adres siedziby firmy: Hogart Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

  Oferta powinna zawierać kwotę netto podaną w PLN, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

  Termin wykonania zamówienia

  Jak najszybciej od momentu wyboru wykonawcy, nie później niż do 10 maja 2021.

   Dodatkowych informacji udziela Jędrzej Jażdżyk, tel.:  785 994 307