Szukaj
Close this search box.

Nowe obowiązki raportowania i opłaty na 2021 i 2022 rok

Od 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe opłaty i nowe obowiązki raportowe. Poniżej tabela z ostatecznymi terminami na realizację nowych zobowiązań.

W celu ułatwienia rozliczeń, przygotowaliśmy aplikacje do automatycznego naliczania i wysyłki nowych opłat. Prowadzimy też webinary, podczas których omawiamy nowe obowiązki podatkowe. Nasze aplikacje i webinary robimy we współpracy z kancelariami DZP i LTCA: https://www.hba.hogart.com.pl/szkolenia/

Jesteśmy liderem rozwiązań IT dla raportowania podatkowego: JPK, podatek u źródła, podatek od środków transportu, biała lista VAT, e-deklaracje, ZSMOPL, opłata cukrowa, opłata od „małpek”, AKC-4, DRA. Mamy gotowe rozwiązania dla małych i dużych firm, wykonujemy integracje z systemami ERP.

Temat

OPŁATA CUKROWA

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1492)

Kategoria

Nowa opłata

Deadline

2021-02-25

Więcej informacji

Nagrania webinarów, opis aplikacji, prezentacja

Temat

OPŁATA MAŁPKOWA

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1492)

Kategoria

Nowa opłata

Deadline

2021-08-02

(31 lipca to sobota, 01 sierpnia to niedziela)

Więcej informacji

Nagrania webinarów, opis aplikacji, prezentacja

Temat

ELEKTRONICZNA DEKLARACJA AKCYZOWA

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.)

Kategoria

Nowy obowiązek składania deklaracji akcyzowych (AKC) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deadline

2021-07-26

dla deklaracji miesięcznych z wyłączeniem wyrobów węglowych (25 to niedziela)

2021-08-25

za wyroby węglowe

2021-11-25

(dla deklaracji kwartalnych, dla wyrobów: zwolnionych lub ze stawką zero z załącznika nr 2)

2021-11-10

za nabywane wewnątrzwspólnotowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby ze stawką zero

Więcej informacji

Nagrania webinarów, opis aplikacji, prezentacja

Temat

CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH (CRPA)

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 72)

Kategoria

Nowy obowiązek rejestracyjny

Deadline

2021-06-31

Obowiązek uzupełnienia rejestracji w CRPA do 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z wyjaśnieniami MF, proces rejestracji należy zamknąć do 31.08.2021 r. o ile został otwarty do 30.06.2021)

Więcej informacji
Temat

ELEKTRONICZNA EWIDENCJA AKCYZOWA

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.)

Kategoria

Nowy obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej

Deadline

2021-01-01

Więcej informacji

Wybrali nasze rozwiązania: