Szukaj
Close this search box.

Przewodnik po RODO

2_featured_image

Ministerstwo Cyfryzacji planuje wydanie przewodnika po RODO.

Wprowadzone 25 maja 2018 RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w pierwszych miesiącach swojego obowiązywania, wywołało sporo pytań i wątpliwości.

Minister Cyfryzacji powołał Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem Ministra Grupa ma stanowić forum do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania RODO.

Posiedzeniami roboczymi Grupy kieruje dyrektor Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Powiedział on, że zasadniczym celem stworzenia Grupy było wydanie przewodnika po RODO. Przewodnik, zostanie podzielony na części dotyczące różnych dziedzin, odpowiadające zespołom tematycznym, na które podzielono Grupę: zdrowia, edukacji, administracji i spraw ogólnych.

W skład Grupy weszli przedstawiciele ministerstw, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędy Ochrony Danych Osobowych, izb gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń, szpitali i szkół. Pierwszych wyników prac Grupy możemy się spodziewać w sierpniu 2018.

Warto wspomnieć, że w ramach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, powstał już przewodnik po RODO dla małych i średnich firm: https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf
Przewodnik ten, zawiera jednak zastrzeżenie, że nie jest oficjalną wykładnią przepisów o ochronie danych osobowych dokonaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przewodnik – w związku z ogromną ilością możliwych sytuacji w obrocie gospodarczym – nie będzie zawierał odpowiedzi na każde pytanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zakresie RODO, firma Hogart przygotowała wspólnie z BDO usługę Audytu RODO. BDO to jedna z pierwszych na polskim rynku firm audytorsko – doradczych. Do klientów BDO należą największe polskie przedsiębiorstwa. Audyt obejmuje weryfikację dokumentacji oraz praktyk dotyczących bezpieczeństwa informacji w firmie. Więcej o usłudze audytu można dowiedzieć się na stronie: Audyt RODO

Hogart ponadto oferuje Aplikację Hogart RODO, umożliwiającą prowadzenie wszystkich niezbędnych rejestrów związanych z RODO. Z aplikacją można się zapoznać na stronie: Aplikacja RODO