Szukaj
Close this search box.

Podatek od „małpek”
Kto płaci i kogo dotyczy

W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z początkiem 2021 roku rząd wprowadził tzw. podatek od „małpek”.
Podatek dotyczy napojów alkoholowych poniżej 300 ml objętości, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Czym jest podatek od „małpek” i kogo dotyczy

Podatek od „małpek” to właściwie opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
Opłatę ponoszą hurtownicy, którzy dystrybuują napoje alkoholowe do punktów posiadających zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Jeśli mamy do czynienia ze sprzedażą alkoholu w miejscu przeznaczonym do jego spożycia przedsiębiorca nie jest zobligowany do poniesienia opłaty podatkowej.
Jak te dwie kwestie pozostają jasne i klarowne dla przedsiębiorców to jednak pewne wątpliwości się pojawiają, kiedy mówimy o miejscach, w których następuje handel napojami alkoholowymi z przeznaczeniem do spożycia ich w miejscu sprzedaży oraz poza nim.
Niestety w ustawie ta wątpliwość nie jest wyjaśniona dlatego najlepiej taką opłatę odprowadzać.
Podobnie sprawa wygląda, kiedy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną. Hurtownik jest zobowiązany odprowadzić podatek od wszystkich napojów, w które zaopatrzył przedsiębiorcę.
Ustawa mówi o kilku rodzajach zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pierwsze z nich to zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu do 4,5% i piwa, oraz obrót napojami powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. Kolejne zezwolenie pozwala na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu. Natomiast ostatnie zezwolenie dotyczy wyprzedaży posiadanych zapasów napojów alkoholowych w przypadku kiedy wygaśnie już zezwolenie na ich obrót hurtowy.
Czyli tak w skrócie posiadając te zezwolenia i zajmując się sprzedażą hurtową do sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, jesteśmy zobligowani do poniesienia wyżej wymienionej opłaty.

Rozliczenia opłat i kary za niezapłacenie podatku

Opłata naszego podatku, którą trzeba uiścić wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu w opakowaniach do 300 ml objętości, a obowiązek jej zapłaty następuje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych do 300 ml.

W rzeczywistości według wzoru (Opłata = pojemność opakowania x zawartość % alkoholu x 25 zł x liczba opakowań) wygląda to w następujący sposób:
1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%
Dodatkowo opłatę pomniejsza się o kwotę opłaty naliczonej od zwróconych napojów alkoholowych.
W przypadku niezapłacenia podatku zostaje doliczona opłata dodatkowa, w kwocie 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 18 proc oraz 11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc.

Jak i w jakim zakresie raportować podatek od małpek

Obowiązek raportowania leży po stronie hurtownika, który posiada zezwolenia na zaopatrywanie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtowo-detaliczną napojów alkoholowych oraz na przedsiębiorcy posiadającym zezwolenie na wyprzedaż zapasów.
Dla każdego zezwolenia dotyczącego sprzedaży alkoholu przedsiębiorca jest zobligowany na stworzenie odrębnego raportu tylko i wyłącznie w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
Każdy, kto jest zobowiązany do zaraportowania opłat od małpek i ich uiszczenia musi to zrobić do   końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, którego ta informacja dotyczy i skierować ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Dodatkowo w ustawie otrzymujemy informację, że deklarację możemy składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację do tego stworzoną, która może być podpisana podpisem kwalifikowanym.

Trudności w dobrym zaraportowaniu i obliczeniu wysokości podatku poniekąd zmusiły branżę informatyczną do stworzenia odpowiedniego programu, który właśnie ma nam pomoc przy składaniu informacji dotyczących opłaty od małpek.

Rozwiązanie IT proponuje nam firma Hogart, która stworzyła program właśnie służący do raportowania i naliczania podatku od małpek.
Aplikacja Hogart Podatek od Małpek pozwala na odpowiednie okodowanie produktów, z łatwością weryfikuje dane i daje możliwość ich szybkiej edycji oraz pobiera dane z dowolnego źródła. System Podatek od Małpek został stworzony tak, aby podatnik w jak najłatwiejszy i przejrzysty sposób mógł przygotować prawidłową, kompletną i gotową do wysyłki w formacie XML deklarację dotyczącą opłaty od małpek, a cały ten proces jest archiwizowany w bazie danych.