Szukaj
Close this search box.

Od 1 listopada opłata skarbowa za zwolnienie środków z rachunku VAT nie będzie naliczana

Hogart - aktualności

W lipcu 2018 r. został wprowadzony tzw. split payment czyli mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z którym należność za towar bądź usługę dzielona jest na dwie kwoty: kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto zostaje na rachunku głównym podatnika, natomiast kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT.

Podatnik posiada nieograniczony dostęp jedynie do rachunku głównego, a zatem może on dysponować wyłącznie kwotą netto. Naturalnie środki zgromadzone na rachunku VAT również są jego własnością, niemniej jednak dostęp do nich jest ograniczony. Mechanizm podzielonej płatności dopuszcza natomiast możliwość przeznaczenia wspomnianych środków na poczet spłaty składek ZUS, podatku VAT od importu, akcyzy, cła oraz podatku dochodowego.

Opłata za dostęp do środków

Ustawodawca dopuszcza możliwość przelania środków z rachunku VAT na bieżący rachunek podatnika, jednak za dostęp do tych środków urzędy pobierały opłatę skarbową w wysokości 30 zł.

Konieczność wniesienia opłaty skarbowej za zwolnienie środków z rachunku VAT spotkała się z dużym oporem ze strony podatników. Przedsiębiorcy nie chcą bowiem ponosić dodatkowych kosztów za możliwość otrzymania dostępu do środków, które stanowią przecież ich własność. W odpowiedzi na uzasadnioną krytykę Ministerstwo Finansów potwierdziło, że od 1 listopada 2019 r. zniesiona zostanie opłata za zwolnienie środków z rachunku VAT.

Powiązane produkty: Hogart Split Payment.