Szukaj
Close this search box.

Nowy JPK już od października, przypomnienie najważniejszych zmian.

7_featured_image

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) został wprowadzony przez art. 193a Ordynacji podatkowej i dotyczy ksiąg i dokumentów podatkowych, prowadzonych za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie i przekazywanych na żądanie organu podatkowego. W założeniach wprowadzenie JPK miało usprawnić działanie organów podatkowych, skrócić czas kontroli i czynności sprawdzających oraz utrudnić wyłudzenia podatkowe.

Comiesięczny obowiązek generowania i wysyłania JPK VAT od 1 stycznia 2018 r dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Pozostałe struktury JPK mają być przekazywane na żądanie organów podatkowych.

Nowy JPK

Początkowo nowy plik JPK miał zostać wprowadzony 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorstw i 1 lipca 2020 dla pozostałych podatników. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii terminy zostały przesunięte i ostatecznie obowiązek stosowania nowego JPK dla wszystkich czynnych podatników VAT wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Nowy plik JPK ma za cel uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i odciążenie przedsiębiorców, poprzez likwidację deklaracji VAT. Zostanie tylko jeden obowiązek raportowy, czyli JPK.

Najważniejsze zmiany w zakresie ewidencji oraz dodatkowe obowiązki podatnika w ramach nowego JPK

Od 1 października 2020 r dotychczasowe odrębne informacje wykazywane w JPK VAT oraz w deklaracjach VAT-7/VAT-7K połączone zostaną w jednym dokumencie JPK V7, który będzie zawierał dwa warianty:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne i będzie zawierał zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie, przy czym część ewidencyjna raportowana będzie miesięcznie, a deklaracyjna kwartalnie.

Nowy JPK będzie składał się z dwóch części. Należy do nich:

  • część ewidencyjna JPK_V7 – będzie zawierała dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, które można podzielić na obowiązkowe oraz opcjonalne.

  • część deklaracyjna JPK_V7 – będzie zawierała obliczenia podatku VAT należnego, naliczonego, do zwrotu, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwoty do przeniesienia na następny okres.

Dodatkowe obowiązki wprowadzone przez nowy JPK

W nowym JPK zakres raportowania poszerzony będzie m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji. Kody te można podzielić na trzy grupy:

  • kody GTU , czyli kody sprzedawanych niektórych towarów i usług, które podatnik będzie zobligowany umieścić w część ewidencyjnej JPK V7. Mówimy tutaj o kodach właściwych dla sprzedaży : paliw, samochodów i części, leków i wyrobów medycznych (ale tylko tych zagrożonych niedoborem) usług transportu i magazynowania, napojów alkoholowych, papierosów, smarów, elektroniki, odpadów, metali, nieruchomości oraz usług niematerialnych.

  • kody procedur transakcji szczególnych (na przykład dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, świadczenie usług telekomunikacyjnych i nadawczych, transakcje z podmiotem powiązanym) które należy wykazać w części ewidencyjnej JPK_VAT

  • kody typów dokumentów: RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, FP – w przypadku faktury dotyczącej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej,

Wprowadzenie nowych oznaczeń w JPK wiąże się z dostosowaniem programów wykorzystywanych do fakturowania i księgowania. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą musieli jednak dokładnie weryfikować co sprzedają i kupują, ponieważ przedmiot sprzedaży będzie musiał mieć przypisany właściwy kod jednej z 13 grup towarów lub usług.

Za każdy błąd w JPK V7 grozi kara w wysokości 500 zł nałożona na podatnika jeżeli nie skoryguje go w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy. W interesie przedsiębiorców jest więc dobre przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Zapoznaj się z rozwiązaniami Hogart powstałymi w celu ułatwienia raportowania JPK:

Hogart JPK

Hogart JPK dedykowany dla SAP

Generator JPK z SAP

Konwerter JPK_VAT na JPK_V7

Automatyzacja nadawania kodów GTU