Szukaj
Close this search box.

KSeF w 2024 – bądź gotowy na rewolucję w sposobie fakturowania

Dotychczas faktury mogły być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, przy zachowaniu określonych wymogów prawnych. Jednak od 1 lipca 2024 roku nastąpi rewolucja w sposobie fakturowania, związana z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Co to oznacza dla przedsiębiorców i jak się do tego przygotować? 

Daty, które warto zapamiętać

KSeF to system teleinformatyczny, który umożliwia m.in. wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych czyli faktur elektronicznych, które mają zawsze ten sam format i zawierają określone dane. KSeF ma na celu ułatwić rozliczanie obrotu między przedsiębiorcami, przyspieszyć zwrot podatku VAT, a także zwalczać oszustwa podatkowe.

KSeF jest dostępny jako rozwiązanie fakultatywne od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z systemu i wystawiać faktury ustrukturyzowane. Jednak od 1 lipca 2024 roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT, z wyjątkiem tych, którzy są zwolnieni z VAT podmiotowo lub przedmiotowo. Dla nich obowiązek ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku. Ponadto, do 31 grudnia 2024 roku będzie można wystawiać faktury z kas rejestrujących w dotychczasowej formie.

(Nie)obowiązkowy KSeF?

Jak już wspomnieliśmy, obowiązek korzystania z KSeF dotyczy wszystkich podatników VAT, z kilkoma wyjątkami. Nie muszą z niego korzystać:

 • Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo, czyli np. rolnicy ryczałtowi, lekarze, prawnicy, nauczyciele, działający na podstawie umów o dzieło lub zlecenia, do 31 grudnia 2024 roku.
 • Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT przedmiotowo, czyli np. sprzedający towary używane, dzieła sztuki, antyki, kolekcjonerskie, do 31 grudnia 2024 roku.
 • Podatnicy, którzy wystawiają faktury uproszczone, czyli np. sprzedający towary lub usługi o wartości nieprzekraczającej 450 zł brutto (100 euro).
 • Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tych przypadkach wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest możliwe, ale nie jest wymagane. Jednak jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury ustrukturyzowanej, musi to zrobić za pośrednictwem KSeF i zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Jak używać KSeF?

Aby móc korzystać z KSeF, podatnik musi się do niego zalogować, używając jednej z następujących metod:

 • Profilu Zaufanego,
 • Kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • Kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Po pierwszym uwierzytelnieniu, podatnik może wygenerować token, który będzie do niego przypisany i ułatwi kolejne logowania. Podatnik musi również zawiadomić urząd skarbowy o tym, że zamierza korzystać z KSeF, wypełniając odpowiedni formularz ZAW-FA. W zawiadomieniu należy wskazać dane identyfikujące podpis lub pieczęć elektroniczną oraz osobę uprawnioną do zarządzania uprawnieniami w systemie.

Korzystanie z KSeF może odbywać się na dwa sposoby:

 • Za pomocą zintegrowanego oprogramowania finansowo-księgowego, które umożliwia komunikację z systemem przez API. W tym przypadku podatnik musi posiadać odpowiednie oprogramowanie, które spełnia wymagania techniczne i prawne. Przykładem takiego oprogramowania jest program Hogart do KSeF, który pozwala na wysyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych z dowolnego systemu ERP.
 • Za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, takich jak Aplikacja Podatnika KSeF lub e-mikrofirma. W tym przypadku podatnik musi ręcznie wprowadzać dane do faktur i wysyłać je przez stronę internetową lub aplikację mobilną.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wkrótce udostępni materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące korzystania z KSeF. Będą one dostępne na stronie MF oraz na kanałach YouTube i Facebook Ministerstwa.

Awaria KSeF – co robić w razie niedostępności systemu?

W razie awarii lub niedostępności systemu KSeF, podatnik nie będzie mógł wystawić faktury ustrukturyzowanej. W takiej sytuacji ma on dwie możliwości:

 • Zaczekać do momentu przywrócenia działania systemu i wystawić fakturę ustrukturyzowaną z datą wystawienia zgodną z datą sprzedaży. W tym przypadku podatnik nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych ani podatkowych.
 • Wystawić fakturę w innej formie, np. papierowej lub elektronicznej, z zachowaniem dotychczasowych zasad. W tym przypadku podatnik musi poinformować odbiorcę faktury o tym, że wystawił fakturę poza systemem KSeF i uzyskać jego zgodę na taką formę dokumentu. Ponadto, podatnik musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną w systemie KSeF w ciągu 14 dni od dnia usunięcia awarii lub przywrócenia dostępności systemu. Faktura ustrukturyzowana musi zawierać informację o tym, że jest duplikatem faktury wystawionej poza systemem KSeF.

W przypadku wystawienia faktury poza systemem KSeF, podatnik nie może skorzystać z uproszczeń i ulg podatkowych, takich jak skrócony termin zwrotu VAT. Ponadto, podatnik naraża się na karę w wysokości do 100 proc. podatku VAT na fakturze, jeśli nie wystawi faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF w wyznaczonym terminie.

Aplikacja do KSeF

Wybór odpowiedniego oprogramowania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych jest niezwykle istotny, gdyż to właśnie wspomniana aplikacja może ułatwić – bądź utrudnić – korzystanie z KSeF. Oprogramowanie powinno być nie tylko zgodne z wymaganiami technicznymi i prawnymi, ale także zapewniać wygodę, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Dobrym wyborem jest program Hogart do KSeF, który oferuje następujące możliwości:

 • Integracja z dowolnym systemem ERP, dzięki czemu nie trzeba zmieniać dotychczasowego oprogramowania księgowego lub sprzedażowego.
 • Automatyczne wysyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych z systemu KSeF, bez konieczności logowania się na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Weryfikacja poprawności danych na fakturach, zgodnie z obowiązującymi schematami i standardami.
 • Szyfrowanie i podpisywanie faktur, zapewniające ich autentyczność i integralność.
 • Archiwizacja i przechowywanie faktur w bezpiecznej chmurze, z możliwością ich wyszukiwania i eksportowania.
 • Generowanie raportów i statystyk związanych z obrotem i podatkiem VAT.
 • Dostęp do aktualnych informacji i zmian prawnych dotyczących KSeF.
 • Pomoc techniczna i szkolenia z zakresu korzystania z programu i systemu KSeF.

Program Hogart do KSeF jest dostępny w różnych wersjach, w zależności od potrzeb i wielkości firmy. 

KSeF to nowy sposób fakturowania, który będzie obowiązywał wszystkich podatników VAT od 1 lipca 2024 roku. KSeF ma na celu ułatwić rozliczanie obrotu między przedsiębiorcami, przyspieszyć zwrot podatku VAT, a także pomóc w eliminacji oszustw podatkowych. Aby korzystać z KSeF podatnik musi się zalogować do systemu, używając Profilu Zaufanego, podpisu lub pieczęci elektronicznej. Następnie może wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane, za pomocą zintegrowanego oprogramowania lub bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. W razie awarii lub niedostępności systemu KSeF, podatnik ma możliwość wystawienia faktury w innej formie, ale musi później wystawić duplikat w systemie KSeF. Wybór odpowiedniego oprogramowania do wystawiania faktur ustrukturyzowanych jest kluczowy dla sprawnej i bezpiecznej obsługi KSeF.