fbpx

JPK_V7 już od kwietnia 2020

JPK_V7M i JPK_V7K

Już od kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy jednolity plik kontrolny czyli JPK_V7. Wspomniany termin dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców VAT. Pozostali podatnicy zostaną objęci tym obowiązkiem od lipca 2020 r. W momencie wejścia w życie wycofane zostaną deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K.

Nowy JPK_V7 zawierać będzie m.in. informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres oraz informacje potrzebne do ustalenia zobowiązania podatkowego bądź też kwoty zwrotu podatku VAT. JPK_V7 obowiązywać będzie w dwóch wariantach: JKP_V7M oraz JKP_V7K. Wersja JPK_V7M stworzona została dla podatników rozliczających się miesięcznie, natomiast z wariantu JPK_V7K korzystać będą podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Plik JPK_V7 będzie można podpisać zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i profilem zaufanym oraz danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_V7 podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Struktura nowego JPK_V7 powstała w oparciu o zawartość pliku JPK_VAT. Uwzględnia ona dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych jak dane dotyczące wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy też informacje o wysokości kwot do przeniesienia na następny miesiąc.

Stan obecny

Aktualnie podatnik wysyła do fiskusa obowiązkowo deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ponadto pliki kontrolne JPK_VAT. Nawet przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie zobowiązani są do przesyłania JPK_VAT co miesiąc. Poza tym składane deklaracje muszą być uzupełnione o odpowiednie załączniki (VAT-ZD bądź VAT-ZZ).

Nowa struktura JPK_7

Nowy JPK_7 zawierać będzie zarówno dane z rejestrów VAT, jak i dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych. JPK_V7 zastąpi deklaracje VAT – 7, VAT – 7K, VAT – ZK, VAT – ZZ, VAT – ZD oraz – prawdopodobnie – VAT-12.

Celem wprowadzenie JPK_7 jest uproszczenie rozliczeń podatkowych (w tym ułatwienie przekazywania danych organom podatkowym) oraz skrócenie czasu kontroli podatkowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich efektywności. Jak zatem łatwo zgadnąć, JPK_7 stanowić będzie jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego.
Z racji na fakt, że JPK_V7 stanowić będzie podstawą do rozliczeń podatków VAT, wywrze on wpływ na proces weryfikacji danych. Dla przedsiębiorców oznacza to uproszczenie formalności oraz związaną z tym oszczędność czasu. Sprawniejsza weryfikacja nadesłanych informacji to również możliwość szybszej reakcji na powstałe błędy, a finalnie obniżenie częstotliwość kontroli skarbowych. Warto zawrócić uwagę na fakt, iż sprawna analiza danych umożliwi skrócenie czasu zwrotu podatku oraz redukcję kosztów.