Szukaj
Close this search box.

JPK_FA – faktury sprzedaży na żądanie organu skarbowego.

8_featured_image

Obowiązujący w pełni od lipca 2018r. JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, wprowadzony został w celu uszczelnienia systemu podatkowego i uproszczenia wykonywania czynności kontrolnych. Dane zawarte w strukturach JPK wysyłane są w formie elektronicznej.

Obowiązkowo wysyłana jest struktura JPK_VAT, pozostałe sześć struktur, czyli JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_WB (wyciąg bankowy), JPK_MAG (magazyn), JPK_FA (faktury VAT), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów), wysyłane są na żądanie organu podatkowego.

Jedną z 7 struktur JPK jest JPK_FA. Jest to zestawienie w formie elektronicznej, faktur sprzedaży. Struktura ta ma ułatwić dokonywanie kontroli krzyżowej oraz umożliwić łatwiejsze sprawdzenie dokumentacji podatkowej z dokumentami źródłowymi. Początkowo, ta struktura miała też zawierać również faktury zakupu, ale resort finansów, na razie, wycofał się z tych planów.

Uwaga, wysyłanie struktur JPK na żądanie, dotyczy tylko tych podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej. Zatem obowiązek ten nie obejmie podatników, którzy wystawiają faktury w formie papierowej. O ile prowadzenie ksiąg podatkowych w formie elektronicznej od 01.01.2018 jest obowiązkowe, to nie ma jeszcze obowiązku, wystawiania faktur w formie elektronicznej.

jpk

Ile czasu ma podatnik na przedstawienie JPK_FA

Podatnik ma 3 dni na złożenie JPK_FA od wezwania organu skarbowego. Może to zrobić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a również na płycie CD oraz pendrivie. W uzasadnionych wypadkach podatnik może prosić o wydłużenie tego 3-dniowego terminu. Nie złożenie w terminie struktury JPK_FA, może wiązać się z nałożeniem kary w wysokości do 2800 zł.

Budowa struktury JPK_FA

Struktura ta odpowiada danym zawartym na fakturze: rodzaj faktury, dane nabywcy i sprzedawcy, stawki podatku. JPK_FA składa się z aż 92 pól, a wypełnienie 43 z nich jest obowiązkowe. Jest najbardziej złożoną strukturą JPK. W skład tej struktury wchodzą następujące elementy:

  1. Nagłówek – informacje na temat celu złożenia, daty wytworzenia, waluty, kod urzędu
  2. Podmiot – dane identyfikujące podmiot składający strukturę (NIP, REGON, nazwa) i jego adres
  3. Faktura -wszystkie dane wchodzące w skład faktury
  4. FakturaCtrl – sumy kontrolne dla faktur
  5. StawkiPodatku – zestawienie stawek podatku
  6. FakturaWiersz – szczegółowe pozycje faktur
  7. FakturaWierszCtrl – sumy kontrolne dla wierszy faktur

JPK_FA wystawiany jest oddzielnie dla każdej waluty. Powinien też zawierać informację na temat paragonów wystawianych do faktury. Powinny się tam też znaleźć informacje o fakturach zwolnionych z VAT podmiotowo i przedmiotowo.

Informacje przekazywane w formie JPK_FA, nie tylko ułatwiają Urzędom Skarbowym przeprowadzanie kontroli, są także korzystne dla podatnika. Kontrola trwa szybciej, a dane są przekazywane w formie elektronicznej. Dlatego ważne jest odpowiednie dostosowanie systemu księgowego do wystawiania dokumentów JPK. Hogart ma w swojej ofercie moduł integrujący prawie każdy system finansowo księgowy z dowolną strukturą JPK. Przygotowuje też integracje na zamówienie. Przeczytaj więcej o Hogart JPK_VAT.