Szukaj
Close this search box.

JPK VAT i STIR uszczelniają system podatkowy

4_featured_image

W 2018 r. zakończono wprowadzanie do polskiego systemu prawnego dwóch nowych rozwiązań, służących uszczelnianiu systemu podatkowego – JPK VAT i STIR. Teraz można w pełni ocenić ich skuteczność i funkcjonalność oraz rolę, jaką pełnią w procesie ścigania przestępstw podatkowych, związanych z wyłudzeniami VAT.

JPK_VAT

KAS pozytywnie o nowych rozwiązaniach

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na początku października pozytywnie ocenił początki funkcjonowania STIR oraz JPK VAT. Stwierdził on między innymi, że oba rozwiązania skutecznie uszczelniły system podatkowy w Polsce. Dodatkowo wskazał, że podatnicy świetnie radzą sobie z wprowadzonym obowiązkiem przesyłania JPK VAT. Systematycznie spada bowiem liczba odrzuconych plików oraz podmiotów nie składających tego dokumentu. Dzięki JPK VAT możliwe stało się zautomatyzowanie czynności sprawdzających, dzięki czemu administracja skarbowa działa sprawniej i skuteczniej, a także niezwłocznie reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Z kolei system STIR uzupełnia działanie administracji skarbowej, niejako podając jej na tacy podejrzane transakcje (transfery pieniężne), dokonywane na rachunkach bankowych przedsiębiorców.

Czym właściwie są JPK VAT i STIR?

JPK VAT to pewnego rodzaju ewidencja sprzedaży i zakupów, dokonywanych przez przedsiębiorcę w danym okresie. Dokument ten powinni składać wszyscy czynni podatnicy VAT do 25 dnia każdego miesiąca. Ewidencję tworzy się i wysyła w formie elektronicznej. Wymagane jest zachowanie ściśle określonego schematu tego dokumentu oraz właściwego formatu pliku. Niezłożenie JPK VAT w wymaganym terminie grozi surowymi sankcjami. Zakwalifikowanie tego czynu jako wykroczenia lub przestępstwa zależy od wartości uszczuplonej należności podatkowej. Maksymalna kara może sięgnąć kwoty ponad 20 milionów złotych. Z kolei STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. Umożliwia on wymianę informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i sektorem bankowym. Fiskus może zatem kontrolować wybrane podmioty i dokonywane przez nich transakcje. W ramach swoich uprawnień ma nawet możliwość blokowania rachunków, co do których istnieje podejrzenie, że mogą służyć wyłudzeniom podatku.

Składanie JPK VAT nie musi być uciążliwym obowiązkiem

Wielu przedsiębiorców wskazuje, że comiesięczne przesyłanie JPK VAT jest bardzo uciążliwe i zabiera im cenny czas. Warto jednak wskazać, że zabieg ten można uprościć, korzystając z odpowiednich narzędzi. Z myślą o wygodzie przedsiębiorców stworzyliśmy aplikację Hogart JPK. Jej zadaniem jest pobieranie, weryfikacja oraz generowanie i wysyłka elektronicznych plików JPK. Narzędzie dostosowane jest do wszystkich typów plików JPK – w tym JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR oraz JPK_EWP. Aplikacja pozwala na konfigurowanie różnorodnych źródeł danych, zawierających informacje potrzebne dla JPK, pobieranie danych według zaawansowanych, zdefiniowanych kryteriów, próbny przebieg generowania plików JPK, archiwizację plików, grupowanie i filtrowanie danych, eksport do Ms Excel, pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa oraz wiele więcej. Co jednak najistotniejsze, program jest zintegrowany z większością programów ERP. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.