Szukaj
Close this search box.

Hogart Rozdzielna Płatność /Split Payment

10_featured_image
Uwaga podatniku! Już wprowadzamy moduł Hogart Rozdzielna Płatność  /  Hogart Split Payment!

Od kiedy ma działać: Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z opublikowanym 12 maja 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektem nowelizacji ustawy o VAT.

Kogo ma dotyczyć: Podatnicy, którzy otrzymali fakturę ze wskazaną kwotą podatku VAT, będą mogli wybrać czy opłacić dokument w całości na rachunek podstawowy Dostawcy, czy wykonać płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wystawca faktury nie będzie więc miał faktycznego wpływu na rodzaj metody płatności stosowany przez swoich Odbiorców. Podmiot, który będzie stosował mechanizm podzielonej płatności płatność VAT ma być upoważniony do wielu przywilejów, które zostaną związane z tym systemem. Przywileje będą na tyle atrakcyjne dla podatników, że sami będą chcieli z niego korzystać. Zakłada się, iż przedsiębiorców, którzy zdecydują się uruchomić system rozdzielonej płatności VAT, nie będą dotyczyły sankcje z ustawy o podatku VAT (30 lub 100% kwoty zobowiązania w sytuacji, kiedy faktura została źle rozliczona), a także tzw. solidarna odpowiedzialność. Za to będą podlegały tzw. szybkiej ścieżce zwrotu podatku VAT, w ciągu 25 dni.

Zasada działania: Metoda Podzielonej Płatności zakłada, że kwota netto za sprzedane towary, czy usługi będzie wpływała na dotychczasowe konto firmowe, za to kwota VAT będzie przelewana na dodatkowe dedykowane konto bankowe takich płatności. Kwota podatku VAT zgromadzona na tym odrębnym koncie, będzie mogła być wykorzystywana do opłacania faktur swojego podwykonawcy lub zapłaty za podatek VAT do US. Wprowadzenie Split Payment może spowodować spadek płynności dla przedsiębiorcy, ponieważ kwoty nadwyżki VAT będą blokowane na odpowiednich kontach do tego dedykowanych.

Wpływ na systemy informatyczne: Każda firma używająca systemów elektronicznej wymiany danych z bankami (wysyłanie płatności za zobowiązania i otrzymująca płatności za należności) będzie musiała wprowadzić w systemach informatycznych stosowne zmiany. Dziś przelewy idą paczkami, sumowane w kwotach brutto i księgowo są alokowane na kontach należności. Po wprowadzeniu Split Payment płatności będą musiały być dokonywane w wartościach netto i VAT oddzielnie i podobnie księgowane. To wymusza zmiany w systemach elektronicznej bankowości. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów prac niezbędnych do przeprowadzenia celem implementacji niezbędnych dostosowań.

Wpływ na płynność finansową podatnika: Wstrzymanie środków finansowych z tytułu VAT na kontach bankowych może spowodować przejściowe zatory finansowe. Żeby tego uniknąć należy dokonać analizy finansowej struktury przychodów i płatności. Hogart wraz z firmą audytorską Global Audit Partner Sp. z o.o. Sp. k. oferuje analizę w tym zakresie, gdzie w ramach usługi oferuje:

  • dokonanie analizy struktury przychodów i kosztów oraz płatności,
  • przygotowanie modelu symulacji i analizy what-if przepływów finansowych z interpretacją wyników wprowadzenia Split Payment na wybrany moment w czasie, na podstawie historycznych danych podatnika za ostatnie trzy lata,
  • przygotowanie prezentacji dla zarządu lub kadry zarządzającej wyników analizy prezentowanej za pomocą systemu BI Tableau wraz z rekomendacjami, co do zastosowania stosownych mechanizmów ochronnych płynności jakie należy wdrożyć w okresie przejściowym.

Zobacz nasz moduł Hogart Split Payment

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia dogodnych terminów oraz przedstawienia szczegółów oferty.

Piotr Opaliński 785 994 255 piotr.opalinski@hogart.com.pl,

Maciej Sikorski 785 994 304 maciej.sikorski@hogart.com.pl