fbpx

Nowy JPK – kod GTU 8

Od 1 października 2020 r. przez ustawodawcę zostały wprowadzone nowe formy rozliczeń podatkowych VAT. Nowa struktura pliku JPK_V7 (JPK_V7M w przypadku rozliczeń miesięcznych, JPK_V7K w przypadku rozliczeń kwartalnych) wprowadziła wiele zmian, które między innymi dotyczą oznaczania transakcji usług i sprzedaży towarów w części ewidencyjnej kodem GTU. Kody GTU to nowy rodzaj klasyfikacji wprowadzonej przy sprzedaży towarów czy usług. Kody zostały sklasyfikowane od 01-13, w zależności od danej usługi, lub sprzedaży towaru należy wprowadzić przypisany jej kod. Jaki rodzaj sprzedaży, jest przypisany do kodu GTU8, kiedy go użyć?

Kiedy należy stosować kod GTU 8?

Kod GTU 8 stosuje się w momencie dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, które zostały określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika do ustawy o VAT, czyli w momencie dostawy takiego towaru jak:

 • Wyroby z metali szlachetnych (złom) lub z udziałem tych metali (Srebro włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku; złoto włącznie ze złotem platynowanym w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku; platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku; odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych), oraz antyki o wieku przekraczającym 100 lat (tylko biżuteria artystyczna); materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów, formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich oraz pozostałe artykuły formowane, lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, obrobiona i nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu; stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;
 • Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej;
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej;
 • Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;
 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej;
 • Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone;
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej;
 • Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane z pozostałej stali stopowej;
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej;
 • Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane;
 • Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane;
 • Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej;
 • Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej;
 • Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej;
 • Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 • Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
 • Aluminium nieobrobione plastycznie;
 • Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych;
 • Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Ważne, żebyśmy wiedzieli, co podlega pod oznaczenia GTU8, a co nie, np.: dewocjonalia wykonane w całości z metali szlachetnych podlegają pod oznaczenie GTU, natomiast pozostałe już nie. Jeżeli natomiast chodzi o ołów, cynk, cynę i miedź niezależnie od tego, czy są one walcowane, w granulacie, czy też proszku nie podlegają one pod oznaczenie GTU8. Pomimo wyjaśnień i opisów danego kodu, co pod niego podlega, a co nie podatnicy w dalszym ciągu mogą mieć spore problemy z prawidłowym oznaczeniem sprzedaży usługi, czy towaru. W takim wypadku bardzo pomocne jest specjalne narzędzie do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU firmy Hogart.

Hogart wyszukiwarka kodów GTU

Jest to pomocne rozwiązanie dla podatników, by uniknąć błędnego wypełnienia ewidencji JPK. Firma Hogart stworzyła narzędzie do wyszukiwania mapowań CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Narzędzie pozwala na wyszukiwanie informacji według fragmentów kodów i nazw produktów. Więcej na temat narzędzia Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/.