Szukaj
Close this search box.

GTU 03 w nowym JPK_VAT

8_featured_image

Jedną z istotnych zmian wprowadzoną przez ustawodawcę w strukturze nowego JPK_VAT (JPK-V7) jest konieczność  stosowania kodów GTU w odniesieniu do wybranych dostaw towarów i świadczenia usług.

Konkretne grupy towarów i usług (łącznie 13), do których przypisane zostały kody GTU wymienione zostały w §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw  rok 2019 poz. 1988). 

GTU w JPK_VAT

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje transakcji sprzedaży towaru lub też świadczy usługę, która podlega pod jedną z grup oznaczonych wybranym kodem GTU, to w takim przypadku zobligowany jest do umieszczenia kodu GTU w JPK V_7M albo JPK V_7K. Wystawienie faktury podlegającej pod klasyfikację GTU należy wskazać poprzez wstawienie w przeznaczonej do tego rubryce cyfry 1. Jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca nie wystawił żadnej faktury podlegającej pod klasyfikację GTU, wówczas powinien pozostawić pole puste.

Kiedy stosować kod GTU_03?

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, kod GTU_03 ma zastosowanie, w przypadku dostawy:

 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • olejów smarowych, pozostałych olejów tj.:
  • do przeprowadzania procesu specyficznego;
  • do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż proces specyficzny;
  • do innych celów;
  • olejów silnikowych, smarowych olejów sprężarkowych, smarowych olejów turbinowych;
  • olejów hydraulicznych;
  • olejów przekładniowych i olejów reduktorowych;
  • mieszanki do obróbki metali, olejów do smarowania form, olejów antykorozyjnych;
  • olejów izolacyjnych.

GTU 3 nie ma zastosowania w przypadku dostawy:

 • olejów białych do kodu CN 2710 19 85;
 • parafiny ciekłej do kodu CN 2710 19 85;
 • smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99;
 • olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90;
 • preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (za wyjątkiem dostawy smarów plastycznych objętych pozycją CN 3403).

Do stosowania oznaczenia GTU_3 zobligowani są jedynie sprzedawcy. Nabywcy nie muszą zatem umieszczać oznaczeń GTU w deklaracjach JPK.

GTU_03, a olej opałowy

Pytanie: Czy kod GTU_03 znajduje zastosowanie w przypadku oleju sprzedawanego końcowemu nabywcy tj. osobie, która wykorzystuje go ma cele opałowe?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, kod GTU_03 znajduje zastosowanie w przypadku dostaw o kodach wskazanych w przepisie rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wspomniany przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy opisywana kwestia rodzi jednak pewne problemy. Okazuje się bowiem, że przepisy akcyzowe nie uwzględniają definicji oleju opałowego, natomiast ustawodawca nie wskazał konkretnego kodu w rozporządzeniu z 15 października 2020 r. Dodatkowo oleje opałowe , którym przypisano kody CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90 zaliczają się do towarów, podlegających pod kod GTU_02.

GTU_03, a olej silnikowy

Pytanie: Czy kod GTU_03 ma zastosowanie w przypadku sprzedaży oleju silnikowego?

Kod GTU_03 znajduje zastosowanie również w przypadku olejów silnikowych, którym przypisano kod 2710 19 81. W związku z powyższym dostawca w/w olejów zobowiązany jest do uwzględnienia ich w nowym pliku JPK_VAT z kodem GTU_03.

GTU_03, a smary plastyczne

Pytanie: Co rozumieć pod pojęciem smary plastyczne (pozycja CN 3403) ?

Kod GTU_03 odnosi się do dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, olejów smarowych oraz pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 oraz smarów plastycznych przynależnych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych o kodzie CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, smary plastyczne zostały wyodrębnione w celu wyłączenia wyrobów, które nie podlegają pod opodatkowanie podatkiem akcyzowym. Smary plastyczne to artykuły, które obejmuje pozycja CN 3403, a które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Wyszukiwarka Kodów GTU to narzędzie stworzone z myślą o wyszukiwaniu mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji za pomocą fragmentów kodów lub nazw produktów.

Wyszukiwarka Kodów GTU powstała dzięki współpracy firmy Hogart z wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie podatkowym.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU umożliwia:

 • Wyszukiwanie informacji, 
 • Odnajdywanie mapowań kodów produktowych na GTU,
 • Identyfikację kodów, które nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a tym samym wymagają dodatkowej identyfikacji.

Hogart Automatyzacja GTU

Kolejnym, równie użytecznym narzędziem ułatwiającym proces nadawania kodów GTU jest program Hogart Automatyzacja GTU, służący do automatycznego mapowania kodów GTU.