Szukaj
Close this search box.

Hogart eDeklaracje

Generowanie i wysyłka elektronicznych deklaracji podatkowych
Obsługiwane typy deklaracji: VAT-UE i UEK, VAT-27, załączniki ZD („złe długi”), ZZ (wniosek o zwrot podatku VAT) i ZZ (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT)

Hogart eDeklaracje

Integracja z dowolnym systemem ERP

Aplikacja pobiera dane z bazy dowolnego ERP korzystając z procedur składowanych i wpisuje je w tabele wynikowe, skąd następnie agregowane są do deklaracji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, iż przechowuje ona dokumenty źródłowe, które weszły do deklaracji. Dokumenty te (transakcje) można przeglądać z poziomu aplikacji, bez potrzeby przechodzenia do ERP.
Proces generowania deklaracji przedstawia się następująco: 1. Pobranie danych z ERP („Robocze”) i tworzenie próbnych deklaracji >> 2. Zatwierdzenie deklaracji i wysyłka na bramkę MF („Przygotowane”) >> 3. Po wysyłce deklaracja trafia do Archiwum („Archiwum”).

Tworzenie próbnych deklaracji, zatwierdzanie danych („Robocze”)

Najpierw tworzymy definicję nowej deklaracji za wskazany okres VAT i pobieramy dane z ERP.

Pobrane dane można edytować w zakresie na jaki pozwalają zasady przygotowania deklaracji.

W przypadku deklaracji UE mamy 3 dodatkowe wiersze: Dostawy, Nabycia i Usługi, które nie mają jednej wartości, ale stanowią zbiór transakcji.

edeklaracje probna

Generowanie deklaracji oraz korekt

Po zatwierdzeniu deklaracji jest ona kierowana do „Przygotowanych”. Aplikacja kontroluje, czy istnieje już w „Przygotowanych” zaakceptowana deklaracja z danego okresu i nie pozwoli na utworzenie duplikatu (roboczych deklaracji można mieć wiele, ale tylko jedną ostatecznie zaakceptowaną do wysyłki).
W Przygotowanych można uruchomić podgląd transakcji i samej deklaracji (tu już nie ma możliwości edycji danych).

Powiązanie deklaracji z rejestrami VAT

W konfiguracji aplikacji należy wprowadzić definicję pól deklaracji i wskazać które księgowania w SunSystems podlegają pod konkretne pola deklaracji. Podobnie jak w aplikacji Hogart JPK warunek pobierania danych oparty jest na wskazaniu rejestrów VAT, dzienników oraz stawek VAT.

Na etapie wdrożenia można zastosować indywidualne wyjątki na poziomie procedury SQL, która pobiera dane z SunSystems do e-Deklaracji.

edeklaracje
edeklaracje

Wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego

Wysyłka jest możliwa na bramkę testową lub produkcyjną Ministerstwa Finansów.

Wysyłka na bramkę testową nie przenosi deklaracji do Archiwum i jest dostępna w Przygotowanych aż operator prześle ją na bramkę produkcyjną (i wówczas przejdzie do Archiwum) lub usunie.

Uprawnienia

Poszczególne czynności wykonywane w aplikacji powiązane mogą być z rolami użytkowników, tzn. mogą oni mieć dostęp tylko do tych czynności, do których zostaną im nadane uprawnienia (odpowiednia rola).

Tworzenie archiwum deklaracji

Wszystkie deklaracje wysłane na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów dostępne są w sekcji Archiwum skąd można pobrać UPO, podejrzeć deklarację w formacie PDF lub ponownie je wydrukować .

Do Archiwum można zaimportować pliki XML z deklaracjami (dla VAT-7 od wersji 17) już wysłanymi na bramkę Ministerstwa Finansów zanim została wdrożona aplikacja Hogart E-Deklaracje.

edeklaracje
edeklaracje

Korekta deklaracji

Sporządzenie korekty polega na pobraniu danych źródłowej deklaracji i automatycznym utworzeniu deklaracji korygującej, która jest widoczna w „Roboczych”. Dla VAT-7 można dopisać przyczynę korekty i dodać załącznik ORD-ZU.