Szukaj
Close this search box.

eFaktury do KSeF

7_featured_image

Czym jest E-faktura?

E-faktura stanowi kolejny etap na drodze wdrażania e-usług administracji, których celem jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń. Działanie umożliwi łatwiejszą i sprawniejszą identyfikację popełnianych oszustw podatkowych, w tym tzw. karuzeli VAT. Same e-faktury będą zatem dokumentami w formie elektronicznej, wystawianymi oraz otrzymywanymi pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

Od kiedy E-faktura?

Zmiana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą o VAT” w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF), zaplanowana została na 1 października 2021r. To właśnie od tego dnia obowiązywać zacznie faktura w formie elektronicznej. 

E-faktura – obowiązek czy możliwość?

Wystawienie faktur za pośrednictwem systemu KSeF ma mieć – przynajmniej początkowo – charakter dobrowolny. Aby jednak nakłonić podatników do korzystania z nowego rozwiązania, MF stworzyło system zachęt. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z e-faktury otrzymają bonus w postaci skróconego czasu zwrotu VAT (o 1/3 z 60 do 40 dni).

E-faktura – proces wystawiania/przyjmowania dokumentu

Wystawienie e-faktury wymagać będzie akceptacji ze strony jej odbiorcy. Wspomniana akceptacja może polegać np. na pobraniu dokumentu z systemu przez API. Po przesłaniu faktury zostanie ona opatrzona numerem identyfikacyjnym (przydzielany przez KSeF) z oznaczeniem daty i czasu. W momencie nadania fakturze numeru identyfikacyjnego, ta uznana zostanie za wystawioną i otrzymaną jednocześnie. 

Faktury ustrukturyzowane będą przygotowywane przez przedsiębiorców w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Podatnicy posiadający indywidualne konto w systemie e-faktur będą mogli wystawić e-fakturę według wzoru opublikowanego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Hogart eFaktury do KSeF

Jak wspominaliśmy, e-Faktury będą sporządzane przez podatników w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych. W praktyce oznacza to zatem konieczność zaopatrzenia się w nadmieniony system. Hogart eFaktury do KSeF umożliwiający integrację dowolnego systemu ERP z krajowym systemem e-Faktur. Hogart eFaktury do KSeF to rozbudowana platforma danych, która pozwala na obsługę niemalże każdego typu raportowania z dowolnego źródła danych. System daje możliwość obsługi generowania różnego rodzaju podatków czy też opłat, jakie podatnik jest zobowiązany składać w formie elektronicznej do wielu urzędów (JPK, PŚT, eSprawozdania, ZSMOPL, Podatek cukrowy, deklaracje akcyzowe itp.).

Dzięki Hogart eFaktury do KSeF:

  • pobierzesz dane z dowolnego źródła (lub wielu źródeł),
  • nadasz danym odpowiednie kody,
  • będziesz miał kontrolę nad procesem wymiany danych,
  • bez problemu zweryfikujesz dane, poddasz edycji i przygotujesz przez wysyłką na określony portal, 
  • będziesz miał wgląd w archiwum procesów dokonywanych za pomocą systemu, 
  • wyślesz danych w dowolnym formacie, w tym XML na bramkę z pobraniem UPO i archiwizacją każdej przesłanej paczki danych.