Szukaj
Close this search box.

Czekają nas kolejne zmiany w split payment

2_featured_image

Co to jest split payment, kogo i od kiedy on obowiązuje.

Split paymnet to mechanizm podzielnej płatności w skrócie MPP.
Po jego zastosowaniu płatności za faktury zostaną rozdzielone na dwie kwoty – kwotę VAT i kwotę netto. Kwota VAT wpłynie na konto VAT, a kwota netto na rachunek rozliczeniowy.

Mechanizm tej płatności został wprowadzony z dniem 1 lipca 2018 roku i był on dobrowolny. Po nowelizacji ustawy z dnia 1 listopada 2019 roku zobligował on niektórych podatników do umieszczania w/w wpisu na dokumentach sprzedaży. MPP nie obejmuje sprzedaży konsumenckiej, jak i podatników zwolnionych z VAT.
Mechanizm podzielnej płatności dotyczy transakcji, w przypadku których zostały spełnione następujące warunki:

  • Sprzedający, oraz kupujący są podatnikami VAT,
  • Wartość brutto całej faktury wynosi powyżej 15 000 zł,
  • Przynajmniej jedna z pozycji znajdujących się na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Obowiązkowe stosowanie MPP dotyczy dodatkowo towarów i usług, które do tej pory objęte były odwrotnym obciążeniem lub odpowiedzialnością podatkową.

Jakie są korzyści za stosowania split payment.

Dużym plusem prowadzenia mechanizmu podzielnej płatności jest fakt, że z rachunku VAT będzie możliwość opłacania nie tylko VAT-u, ale również innych należności wobec urzędów takich, jak podatki dochodowe, akcyzy, cła i składki ZUS.

Ministerstwo Finansów planuje duże zmiany w zakresie MPP.

O zmianach dotyczących mechanizmu podzielnej płatności poinformował minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla Dziennik Gazeta Prawna.
Jak się dowiadujemy MF planuje, by mechanizm objął wszystkich przedsiębiorców niezależnie od kwoty faktury, czy też rodzaju sprzedanej usługi lub towaru. Drugą zmianą, jaką planuje Ministerstwo finansów, jest obniżenie progu stosowania split paymnet, który obecnie wynosi 15 000 zł.

Jak zmiany wprowadzone przez MF wpłyną na podatników?

Mówiąc o mechanizmie podzielnej płatności, trzeba pamiętać, że część kwoty z faktury (kwota VAT) wpływa na specjalne subkonto, którym można się posłużyć tylko na płatności podatkowe.
Właśnie ta kwestia wzbudza największe wątpliwości w podatnikach, ponieważ przez czasowe zamrożenie tych pieniędzy przedsiębiorcy mogą utracić płynność finansową. Owszem można uzyskać specjalną zgodę od Naczelnika Urzędu skarbowego na zwolnienie środków z rachunku VAT i przelanie ich na rachunek rozliczeniowy, by móc je wykorzystać na bieżące wydatki. Ten proces niestety trwa, ponieważ ustawa daje fiskusowi aż 60 dni na zwolnienie środków finansowych z konta VAT.

Przypomnijmy, że w tym roku już raz zmieniano przepisy o MPP.  Od 1 styczni 2021 r. mamy do czynienia z nowelizacją ustawy art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego: „przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności”. Ustawodawca rozstrzygnął problem przeliczania kwot wyrażonych w walucie innej, niż złotówki na walutę krajową. Do wspomnianego przeliczania należy stosować zasady przeliczania kwot wykorzystywane w celu określenia podstawy opodatkowania. Ponadto wprowadzona została możliwość niestosowania MPP także w odniesieniu do potrąceń pozakodeksowych (tj. potrąceń dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów). W praktyce oznacza to, że aktualnie konieczność stosowania MPP nie obowiązuje w odniesieniu do innych potrąceń (np. potrąceń między osobami nie będącymi względem siebie dłużnikiem i wierzycielem). Ponadto, potrącane wierzytelności nie muszą mieć statusu wymagalności w momencie potrącenia. Wraz z wejściem w życie nowelizacji do ustawy o VAT podatnicy otrzymali możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów bądź należności celnych zarówno na rachunek urzędu skarbowego, jak i agencji celnych. Aktualnie katalog podmiotów uprawionych do zwolnienia środków z rachunku VAT został poszerzony o:

  • Podmioty niebędące podatnikiem,
  • Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
  • Posiadające środki na rachunku VAT.

W związku z powyższym obecnie wniosek o zwolnienie środków z rachunku VAT składać mogą również komornicy oraz podmioty zagraniczne.

Zobacz nasz program Hogart Split Payment