Szukaj
Close this search box.

Biała lista podatników – zmiany od lipca 2020 r.

Biała lista podatników VAT to elektroniczna baza podatników VAT obowiązująca w Polsce od 1 września 2019 r. Uwzględnia ona zarówno podatników zarejestrowanych (czynnych oraz zwolnionych), jak i podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych, a także podatników przywróconych do rejestru.

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym na przedsiębiorców wysyłających należność na rachunek spoza białej listy podatników mogą zostać nałożone następujące sankcje:

  • W przypadku transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł – niemożność zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
  • Poniesienie odpowiedzialności solidarnej (wraz ze sprzedawcą) za zaległości w podatku VAT.

Do tej pory jedynym sposobem na uniknięcie sankcji było zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania przelewu na rachunek spoza białej listy (w terminie 3 dni). 6 maja 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT i CIT, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Jakie zmiany przewiduje wspomniana nowelizacja?

Zawiadomienie o wykonaniu płatności na rachunek spoza białej listy

Zgodnie z treścią przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2020 r. w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy przedsiębiorca zobligowany był do każdorazowego złożenia zawiadomienia o zaistnieniu ww. sytuacji. Tymczasem w najnowszych objaśnieniach MF wskazuje, iż opisywane zawiadomienie wystarczy złożyć jednokrotnie przy pierwszej zapłacie na dany rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście podatników. Ponadto dotychczas – w przypadku dokonania zapłaty na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście – przedsiębiorca zobowiązany był do złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta. Od 1 lipca 2020 r. takie zawiadomienie należy natomiast kierować do własnego urzędu skarbowego. Dodatkowo wydłużony został termin na złożenie opisywanego zawiadomienia. Do tej pory przedsiębiorca miał na to jedynie 3 dni, natomiast od 1 lipca termin ten wynosi 7 dni.

Podsumowując:

  • W przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników, podatnik zobowiązany jest do złożenia zawiadomienia do własnego urzędu skarbowego,
  • Zawiadomienie o wykonaniu w/w płatności należy złożyć jednorazowo wyłącznie przy pierwszy przelewie,
  • Od 1 lipca 2020 r. termin na złożenie zawiadomienia wynosi 7 dni.

Płatność na rachunek banku/SKOK-u: na rachunki cesyjne, usługi faktoringowe, rachunki gospodarki własnej

W sytuacji, gdy sprzedawca wystawiający fakturę (bądź też bank/SKOK) udostępni nabywcy numer konta, na który należy przesłać płatność (nadmieniając przy tym, iż wspomniany numer konta odnosi się do rachunku cesyjnego, który wykorzystywany jest w działalności faktoringowej bądź na rzecz gospodarki własnej), nie ma zastosowania sankcja w podatkach dochodowych ani też solidarna odpowiedzialność w VAT.

Kara nie będzie również stosowana w sytuacji, gdy zapłata na rachunek spoza białej listy, zostanie dokonana z zastosowaniem metody split payment.
Obowiązek weryfikacji białej listy oraz dokonywania płatności na rachunek znajdujący się na takowej, nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca nabywa towar z zagranicy (w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego) czy też dokonuje importu usług/towarów.