Szukaj
Close this search box.

Hogart RODO

Wsparcie podmiotu podlegającego obowiązkowi ochrony danych osobowych. Aplikacja do samodzielnej obsługi i instalacji na potrzeby kontroli procedur RODO w organizacji.
RODO Hogart

Główne cechy programu Hogart RODO:

 • Samodzielna aplikacja instalowana na stacji roboczej lub serwerze
 • Wszystkie dane znajdują się w infrastrukturze Klienta
 • Wsparcie wszystkich procesów wymaganych przez RODO
 • Formularze, raporty zgodne z wymogami RODO
 • Przykładowe dane m.in słowniki
 • Rejestry – z możliwością dostosowania do własnej organizacji
 • Rozbudowane zarządzanie użytkownikami, grupami, rolami, w tym możliwość nadawania uprawnień dostępu do poszczególnych podmiotów
 • Możliwość skorzystania z autentykacji domenowej dla użytkowników – integracja z Microsoft Active Directory
 • Eksport danych do formatu PDF , Excel
 • Wbudowany importer danych osobowych z zewnętrznego źródła danych: csv, txt, MS Excel oraz inne
 • Wbudowany mechanizm do powiadomień mailowych – możliwość wysyłania upoważnień

Jeżeli skorzystasz z funkcji Kreator podmiotu, w kilku krokach zdefiniujesz swój podmiot przetwarzający dane osobowe oraz wszelkie niezbędne słowniki danych m.in.: Obszary przetwarzania czy Zasoby danych (Grupy zasobów danych) dzięki którym w kilka minut rozpoczniesz pracę z aplikacją i będziesz mógł wprowadzić Rejestr Czynności przetwarzania, Rejestr Kategorii przetwarzania , Rejestr Upoważnień.

Korzyści:

 • Kreator podmiotu (definicja Podmiotu, Administratorów, Firm zewnętrznych, Użytkowników/Role/Działy)
 • Predefiniowane słowniki oraz dane demonstracyjne
 • Filmy instruktażowe (instalacja, kreator podmiotu, rejestry etc.)
 • Łatwa i szybka instalacja
 • Stały rozwój funkcjonalności
 • Wsparcie producenta

Rejestry:

 • Czynności przetwarzania
 • Kategorii przetwarzania
 • Upoważnienia
 • Incydenty i Naruszenia
 • Umowy powierzenia
 • Zapytania – zgłoszenia żądań usunięcia i przekazania danych osobowych

Słowniki:

 • Obszary przetwarzania
 • Zasoby danych (Grupy zasobów danych)
 • Kategorie danych
 • Kategorie osób
 • Kategorie odbiorców
 • Podstawy prawne
 • Środki bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcjonalności:

 • Analiza Ryzyka (PIA)
 • Ocena Skutków (DPIA)
 • Dedykowany raport upoważnień
 • Siatka danych – analiza
 • Export/danych – pdf, xls
 • Historia zmian – audyt
 • Powiadomienia e-mail
 • Polityka Haseł

Wraz z zakupem programu Hogart RODO otrzymasz:

 • Zdalną instalację oraz wstępną konfigurację oprogramowania,
 • Zdalne szkolenie z głównych funkcjonalności oprogramowania,
 • Wsparcie techniczne,
 • Dostęp do filmów instruktażowych (instalacja, kreator podmiotu, rejestry i wiele innych).

Zakres prac dodatkowych w rozszerzonej ofercie to m.in.:

 • Audyt RODO,
 • Szkolenie RODO,
 • Wsparcie merytoryczne RODO,
 • Dostosowanie programistyczne aplikacji Hogart RODO do potrzeb organizacji w tym rozbudowa obecnych funkcjonalności lub budowa nowych dedykowanych rozwiązań,
 • Integracja z innym oprogramowaniem, hurtowniami danych etc.

Ceny programu hogart RODO

Dostęp ważny 30 dniDostęp przez 12 miesięcy (płatny z góry)
250 zł netto2400 zł netto

Dodatkowo oferujemy szkolenie prawnicze z zakresu RODO w cenie 500 zł.

Audyt RODO

Wspólnie z kancelarią prawniczą BDO, przygotowaliśmy usługę audytu prawnego i informatycznego firmy, w zakresie zgodności z RODO, stosowanych w firmie rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych. Usługa dotyczy audytu dokumentacji, przeprowadzenia szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe w zakresie ich ochrony oraz wdrożenia zasad RODO.

Program Hogart RODO - opis działania

Program Hogart RODO składa się z dwóch modułów: Modułu głównego RODO i Modułu rejestracji źródeł danych osobowych.

Moduł główny RODO

Służy do wsparcia podmiotu podlegającego obowiązkowi ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia w zakresie jednolitego i łatwego zarządzania: obszarami danych osobowych, zasobami danych osobowych, czynnościami i kategoriami czynności przetwarzania, upoważnieniami pracowników do przetwarzania danych osobowych, rejestrem incydentów i naruszeń, umowami powierzenia, audytami, zgłoszeniami żądań usunięcia i przekazania danych osobowych.

Moduł rejestracji źródeł danych osobowych

Służy do prowadzenia rejestru występowania danych osobowych w różnych źródłach danych (bazy danych, pliki z danymi, zasoby papierowe). Pozwoli to na szybkie wyszukanie tych źródeł w przypadku, kiedy pracownik zwróci się o wskazanie, przekazanie lub usunięcie wszystkich jego danych osobowych.

Uruchomienie programu

Uruchomienie programu poprzedzone jest uwierzytelnieniem dostępu użytkownika do aplikacji poprzez wprowadzenie przypisanego użytkownikowi hasła. Polityka haseł aplikacji spełnia wymogi RODO. Infrastruktury sieci lokalnej podłączone są do sieci publicznej. Dostępna jest też możliwość logowania domenowego.

Zasoby danych osobowych

Kluczowym elementem w implementacji RODO jest właściwe zidentyfikowanie wszystkich zasobów danych osobowych, jakie występują w przedsiębiorstwie. Program pozwala na zarejestrowanie ich w postaci zgodnej z wytycznymi rozporządzenia, z uwzględnieniem wszystkich informacji wymaganych przez ustawodawcę.

Lista czynności przetwarzania

Dla każdego z zasobów danych osobowych określić można listę czynności przetwarzania (lub kategorii czynności przetwarzania, jeżeli jesteśmy podmiotem procesującym dane pochodzące od innego administratora). Każda czynność przetwarzania pozwala też na ocenę ryzyka oraz ewentualną ocenę skutków dla ochrony danych.

Program do RODO Czynnosci Przetwarzania
Powyższe dane (rekordy) pochodzą z ogólnodostępnej bazy danych northwind firmy Microsoft Corporation, źródło pochodzenia https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/downloading-sample-databases .

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Do każdej czynności przetwarzania wprowadzić można grupę osób, którym udzielone zostaną upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zakres przetwarzania danych, uprawnienia oraz czas trwania upoważnienia mogą być określane indywidualnie dla każdej osoby.

Wysyłka upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Program pozwala na bezpośrednie wysłanie za pomocą poczty elektronicznej upoważnienia do pracownika, którego takowe dotyczy. Postać upoważnienia generowana jest na podstawie dedykowanego szablonu.

RODO Podglad Upowaznienia
Powyższe dane (rekordy) pochodzą z ogólnodostępnej bazy danych northwind firmy Microsoft Corporation, źródło pochodzenia https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/downloading-sample-databases.

Rejestr incydentów RODO

RODO nakazuje prowadzenie rejestru incydentów, które skutkować mogą zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych osobowych. W aplikacji możliwe jest rejestrowanie takich przypadków.

Pseudonimizacja danych

Zgodnie z zaleceniami RODO, aplikacja stosownie zabezpiecza dane osobowe występujące w programie poprzez mechanizm pseudonimizacji. Osoba nie mająca odpowiednich uprawnień nie ma dostępu do części danych. Dopiero dodatkowa autoryzacja przy użyciu hasła przesłanego do użytkownika za pomocą poczty elektronicznej pozwala na odblokowanie danych.

Moduł rejestracji źródeł danych osobowych

Moduł rejestracji źródeł danych osobowych pozwala na określenie źródła oraz sposobu pobierania danych z tego źródła. Dane mogą być wprowadzane ręcznie (np. dla dokumentów papierowych lub źródeł, dla których nie można określić sposobu ich pozyskiwania) lub pobierane automatycznie (dla tych przypadków, kiedy jesteśmy w stanie określić dokładnie (np. za pomocą zapytania SQL) listę danych osobowych).