fbpx
Szukaj
Close this search box.

Zmiany w JPK_VAT – cz. 1 – Zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń

Zmiany w JPK

01.07.2021 r. weszły w życie zmiany w JPK_VAT, a konkretniej rzecz ujmując nowe zasady rozliczeń unijnej sprzedaży towarów na odległość. 

Opisywane zmiany można podzielić na 3 grupy:

  1. Zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń,
  2. Doprecyzowanie GTU, 
  3. Zmiany w zakresie pakietu e-commerce.

 

  1. Zmiany dotyczące faktur uproszczonych, biletów oraz oznaczeń

  • Rezygnacja z osobnego wykazywania faktur uproszczonych 

Paragony z NIP do kwoty 450 zł (brutto) stanowiące tzw. faktury uproszczone, nie będą wymagały ich wyodrębnienia z raportu okresowego z kasy fiskalnej oraz osobnego zaewidencjonowania. Taki paragon – na potrzeby JPK – nie będzie zatem traktowany jak zwykła faktura. Zrezygnowano również z obowiązku zakładającego, by od 1 lipca podatnik ujmował takie paragony odrębnie w pliku JPK podając numer faktury (paragonu), a w wierszach dotyczących nazwy i adresu kontrahenta wskazywał „BRAK”.

  • Bilet jako faktura VAT bez limitu kilometrów

Dzięki tej zmianie przewoźnik zniknie konieczność wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie nabywca skorzysta z prawa odliczenia podatku VAT, na podstawie biletów, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów. Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (0z. U. 2021 poz. 1105).

  • Możliwość zbiorczego wykazywania biletów 

W celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych dopuszczono możliwość zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowym, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. 

Zmiany dotyczące oznaczeń oraz inne zmiany

  • Uproszczenia

Uchylenie znacznika MPP zarówno po stronie zakupów, jak i nabycia. 

Nie oznaczamy zatem ani obowiązkowego, ani dobrowolnego stosowania split payment (co proponowano w pierwotnym projekcie).

Co się stanie jeśli przedsiębiorcy nie zdążą dostosować swoich systemów?

Ministerstwo Finansów potwierdziło,  że połowiczne uzupełnienie „SW” i „MPP” w JPK_V7M nie jest traktowane jako błąd, w związku z czym „nie będzie tym samym potrzeby korekty takich zapisów, powiązanej z sankcjami w postaci kary pieniężnej za błąd w ewidencji lub postępowania karnego skarbowego”. 

  • Pozostałe zmiany

Brak stosowania GTU wobec czynności wykazanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW”. 

Brak stosowania pozostałych znaczników wobec czynności wykazanych dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO”.

Wprowadzono wyjątek od zastosowania znacznika TP w przypadku, gdy powiązania dotyczą wyłącznie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Zarazem zrezygnowano z określenia limitu transakcji z podmiotami powiązanymi pow. progu 15 000 zł. 

Wprowadzono możliwość wykazywania zmniejszenia podatku naliczonego w ewidencji zakupów (korekty in minus w razie rabatu/pomyłki, w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia zostały uzgodnione/spełnione) dokumentem WEW”.

Wprowadzono obowiązek wierzyciela wskazywania daty upływu termin płatności lub daty dokonania zapłaty przy korekcie wynikającej z tzw. ulgi za złe długi – zmiana od 1 stycznia 2022 r. (Zmiana ta pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ułatwi weryfikację zastosowania ulgi za złe długi, a przy tym „uprawdopodobnienia” nieściągalności wierzytelności).