Szukaj
Close this search box.

Pierwsze doświadczenia z nowym JPK

01_featured_image

25 listopada pierwszy raz przesyłane zostały do Ministerstwa Finansów nowe pliki JPK_VAT z danymi za październik. W związku z tym jest okazja aby przypomnieć najważniejsze zmiany jakie dla przedsiębiorców wprowadziła nowa wersja dokumentu elektronicznego JPK_V7

Celem wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT według Ministerstwa Finansów było uproszczenie obowiązków sprawozdawczych, odciążenie przedsiębiorców, ograniczenie i skrócenie czasu kontroli. Przede wszystkim jednak intencją ustawodawcy, było uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez automatyczne weryfikowanie w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego. Obowiązek wysyłania nowego pliku JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Najważniejszą zmianą w zakresie struktury nowego JPK_VAT jest połączenie dwóch części: ewidencyjnej – rejestru zakupów i sprzedaży, oraz deklaracyjnej zawierającej obliczenie podatku VAT – dotychczas należącej do do odrębnego formularza deklaracji VAT. Przy czym podatnicy rozliczający VAT miesięcznie wysyłają dokument w wersji JPK_V7M zawierającej część ewidencyjną i deklaracyjną. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, wybierają oni wersję JPK_V7K, w której co miesiąc wypełnia się tylko część ewidencyjną, natomiast część deklaracyjną uzupełnia się raz na kwartał. Tak więc podatnicy rozliczający się kwartalnie, dopiero w styczniu złożą JPK_V7K wypełniony w obu częściach.

Połączenie JPK i deklaracji VAT-7/VAT-7K nie oznacza zwolnienia z obowiązku składania innych deklaracji np. VAT-12, VAT-8, VAT-10 czy VAT-14.

Nowy JPK_VAT nie tylko połączył dwa istniejące już dokumenty , bardzo istotną kwestią jest poszerzenie zakresu raportowania m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji. Oznaczenie grup towarów i usług (GTU) jest nowością dla przedsiębiorców, są oni zobowiązani do oznaczania w pliku JPK_V7 dostarczanych towarów i świadczonych usług odpowiednimi kodami GTU z katalogu składającego się z 13 pozycji:

 • GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii),

 • GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe),

 • GTU_03 Dostawa oleju opałowego,

 • GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych,

 • GTU_05 Dostawa odpadów,

 • GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych,

 • GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych,

 • GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,

 • GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych,

 • GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów,

 • GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

 • GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych,

 • GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Wprawdzie grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany. Może się okazać, że aby odpowiedzieć na pytanie czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, konieczne będzie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych. Sprzedaż wyrobów lub usług spoza listy nie wymaga stosowania kodów GTU. Nie ma również obowiązku wskazywania kodów na fakturach i na zbiorczej informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

Bardzo istotne było dobre przygotowanie się przedsiębiorców do wprowadzonych zmian. Wielu z nich skorzystało z naszych programów przygotowanych we współpracy z wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie podatkowym.

Pomocnym był zwłaszcza program do pobierania, weryfikacji oraz generowania i wysyłki plików JPK „Hogart JPK” https://www.hba.hogart.com.pl/jpk/

Program ten obsługuje wszystkie struktury JPK i jest gotowym rozwiązania dla firm różnej wielkości, niezależnie z jakiego systemu ERP korzystają.

Firmy które nie posiadają generatora JPK nowej strukturze mogły skorzystać z naszego konwertera JPK_VAT na JPK_V7 https://www.hba.hogart.com.pl/konwerter-jpk_vat-na-jpk_v7/

Unikatowym rozwiązaniem służącym do do wyszukiwania mapowań kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU jest program „Hogart wyszukiwarka kodów GTU” https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-wyszukiwarka-kodow-gtu/

Dzięki mapie można szybko wyszukać informacje, odnaleźć mapowania kodów produktowych na GTU, czy zidentyfikować, że pewne kody nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a tym samym, że sprawa wymaga dodatkowej identyfikacji.

Cieszymy się, że szereg rozwiązań które przygotowaliśmy niewątpliwie ułatwił i przyśpieszył procesy generowania plików JPK_VAT u naszych klientów.