fbpx

Nowy JPK_VAT

Nowy JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu rozporządzenia ws. nowego pliku JPK_VAT. Oznacza to, iż od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowa struktura JPK_VAT łączącą ewidencję z deklaracją VAT (VAT-7 lub VAT 7-K). Początkowo będzie ona obowiązywała wyłącznie największych przedsiębiorców. 1 lipca stanie się jednak obowiązkowa dla wszystkich podatników.

 

Zawartość nowego JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT zawierać będzie informacje, które do tej pory przekazywane były za pomocą deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Zawarcie wspomnianych informacji w jednym formularzu ma na celu uproszczenie procesu rozliczania z urzędem skarbowym oraz zmniejszenie obciążenia sprawozdawczego podatników VAT.

Obowiązujące do tej pory deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą zatem przesyłane wraz z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym (czyli JPK_VAT). JPK_VAT będzie występował w dwóch wariantach, a mianowicie JPK_VAT-7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) i JPK_VAT-7K (dla podatników rozliczający się kwartalnie).

Nowy JPK_VAT złożony będzie z dwóch części: deklaracji oraz ewidencji. Mowa o informacjach o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za konkretny okres, pozycjach z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), jak również innych danych wykorzystywanych w celu analizy poprawności rozliczenia. Naturalnie podatnicy będą przesyłać wyłącznie jeden plik zawierający wymagane dane.

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej każdego miesiąca w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny zawiera zbiór informacji, które podatnicy muszą przekazywać do urzędu skarbowego w odpowiedniej strukturze. Pliki JPK wysyłane są w strukturze XML, co – z punktu widzenia przedsiębiorców – wymaga wdrożenia elektronicznej księgowości. Aktualnie podatnicy zobligowani są do raportowania informacji w ramach plików JPK. Chodzi o dane dotyczące ksiąg podatkowych, magazynu, faktur, podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też ewidencji przychodów. Plik JPK_VAT należy przesyłać każdego miesiąca. Docelowo nowy JPK_VAT zastąpić ma deklaracje VAT.

Przygotowaliśmy aplikację służącą do wysyłania JPK. Aplikacja Hogart JPK jest zintegrowana programami ERP takimi jak: JD Edwards, SAP, IFS, Oracle,Microsoft Dynamics oraz z większością pozostałych. Wykonujemy też integracje na zamówienie. Nasza aplikacja przechowuje historię przetwarzania, wykonuje automatyczne kopie zapasowe, jest oparta o bazę danych SQL, brak ingerencji w ERP, czy bazę danych. Więcej o aplikacji można przeczytać na stronie Hogart JPK.