Szukaj
Close this search box.

E-deklaracje dla podatku akcyzowego

10_featured_image

Od 1 października 2011 r. istnieje możliwość elektronicznego składania deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC4/AKC-zo z załącznikami: AKC4/A, AKC4/B, AKC4/C, AKC4/D, AKC4/E, AKC4/F, AKC4/H, AKC4/I, AKC4/J, AKC4/K oraz POG5 z załącznikami: POG/A, POG/C i POG/D). Kolejny krok w stronę cyfryzacji Ministerstwo Finansów wykonało 1 stycznia 2021 r. Od początku br. roku podatnicy mogą bowiem składać kolejne deklaracje wykorzystując do tego celu Internet. Mowa o e-deklaracjach dla podatku od gier oraz e-informacjach o opłacie paliwowej.

Możliwość składania e-deklaracji od 1 stycznia 2021 r. (począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.) dotyczy:

 • Deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN,
 • Deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA,
 • Informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), paliwach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o olejach smarowych i pozostałych olejach (INF-K),
 • Deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P),
 • Deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika AKC-P,
  informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1),
 • Informacji w sprawie opłaty paliwowej,
 • Deklaracji dla podatku od gier POG-4, wraz z załącznikami POG-4/R oraz POG-4/A (przeznaczonej dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych),
 • Deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U,
 • Zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Wysyłane do urzędu e-deklaracje muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym. Istnieje również możliwość podpisania w/w dokumentów certyfikatem elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Wprowadzenie nowej funkcjonalności nie ma żadnego wpływu na możliwość składania deklaracji w formie papierowej. W praktyce oznacza to, iż obowiązywać będzie także tradycyjna forma składania opisywanych dokumentów. Decyzją podatnika pozostaje więc to, w jaki sposób dostarczy do urzędu nadmienione deklaracje.

Niemniej jednak warto mieć na uwadze fakt, iż – zgodnie z treścią projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, jaki przygotowało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – już 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy obligujące do prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej.

Hogart AKC-4 – elektroniczne deklaracje akcyzowe

Z myślą o potrzebach podatników pragnących w szybki i prosty sposób wywiązać się z obowiązku składania w/w dokumentów, Hogart przygotował kompletne rozwiązanie służące do pełnej automatyzacji procesu składania deklaracji akcyzowych. Mowa o programie Hogart AKC-4.

Hogart AKC-4 zapewnia maksymalną automatyzację w zakresie pobierania danych, weryfikacji, autoryzacji, składania elektronicznego podpisu, a także bezpośredniej wysyłki gotowej deklaracji akcyzowej w formie elektronicznej (XML) z poziomu opisywanego systemu.

Więcej informacji na temat Hogart AKC-4 znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/hogart-elektroniczne-deklaracje-akcyzowe