Szukaj
Close this search box.

Wyłączenie bazy CEIDG – wymagana aktualizacja oprogramowania

2_featured_image
31.03.2022 r. dotychczasowa baza CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), zgodnie z informacją zawartą na stronie  https://datastore.ceidg.gov.pl/, zostanie wyłączona. Zastąpi ją nowy serwis  Hurtownia danych CEIDG i Biznes.gov.pl.
Aplikacja Hogart Czynny Podatnik Biała Lista (zarówno w wersji LITE, jak i bazodanowej) obsługuje już API nowej Hurtowni.

Poniżej lista  zmian w programie, które zostały zaimplementowane w ciągu ostatniego roku.

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym w celu ustalenia terminu aktualizacji Aplikacji (dotyczy to przede wszystkim wersji bazodanowej).

Lista zmian w aplikacji Hogart Czynny Podatnik Biała Lista ( I 2021 – III 2022)

Dodanie obsługi nowej bazy – Hurtownia CEiDG

 • Rozbudowanie ustawień o możliwość wprowadzenia klucza do nowej bramki Hurtowni CEiDG

 • Dodanie nowej funkcjonalności oraz zakładki – „CEiDG Data Warehouse”

 • Dodanie minimalnego czasu przetwarzania żądań dla Hurtowni CEiDG – ustawienie związane z nałożonymi limitami

Dodanie nowej funkcjonalności oraz zakładki – „Weryfikacji nazwy”

 

Implementacja najnowszego interfejsu dla bazy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Dodanie nowych kolumn do siatki oraz raportów Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – (numer referencyjny i informacje o rozbieżnościach).

Możliwość pobierania podstawowych danych w zakładce KRS – Moje Państwo ze strony https://rejestr.io/.

 

Zmiany dotyczące bazy VAT VIES oraz Białej Listy

 • Aktualizacja i optymalizacja sposobu pobierania danych w paczkach związana ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów dla zakładki „Biała Lista Rejestr Podatników – Informacje o podatnikach”.
 • Usprawnienie działania zakładki Baza MF i VIES podczas sprawdzania danych w bazie VIES.
 • Obsługa plików JPK_V7M(1) i (2) oraz JPK_V7K(1) i (2)
 • Aktualizacja i optymalizacja sposobu wykonywania zrzutów ekranu z witryny VIES związana z wprowadzonymi zmianami.
 • Aktualizacja i optymalizacja generowania zrzutów z bazy VIES dla NIP – ów polskich przy zaznaczonej opcji 'Sprawdzaj NIP-y polskie w bazie VIES’.
 • Dodanie obsługi prefixu XI oraz oznaczanie prefixu GB jako nierozpoznany w związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie VIES.
 • Dodanie możliwości generowania zrzutów VIES w trybie uproszczonym

 

Inne zmiany

 • Dodanie konfiguracji przycisku „Sprawdź dla wszystkich baz” – możliwość parametryzacji przycisku pozwalając na sprawdzanie tylko wskazanych baz

 • Dodanie konfiguracji widoczności zakładek w ramach posiadanej licencji – możliwość ukrycia niewykorzystywanych w aplikacji zakładek

 • Upgrade platformy .NET dla aplikacji – aktualizacja wersji bibliotek devexpress

Funkcjonalności w trakcie developmentu

  • Informacje Handlowe – pobieranie dodatkowych danych w formie płaskiej(email, adres strony, linki dodatkowo)
   • REGON (GUS)
   • CRRB
   • Baza MF i VIES
   • Biała Lista Rejestr Podatników VAT – Informacje o podmiotach
   • CEiDG