Szukaj
Close this search box.

Slim VAT

6_featured_image

Ministerstwo Finansów przedstawiło pakiet zmian mających uprościć i unowocześnić rozliczanie i raportowanie podatku VAT. Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego Slim VAT (z ang. simple, local and modern, czyli prosty, lokalny i nowoczesny) oznacza:

„podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest rozbudowany sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To firmy, które własnymi siłami rozliczają VAT. Chcemy sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności, tak żeby czas, który poświęcają na rozliczenia był coraz krótszy. Na zmianach skorzystają również większe firmy. SLIM VAT oznacza dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu. To wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw”

Zmiany, które mają ułatwić życie głównie małym i średnim przedsiębiorcom, stanowią odpowiedź na postulaty, padające na spotkaniach z przedsiębiorcami i są efektem przeprowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu

SLIM VAT: ZMIANY W VAT W CZTERECH OBSZARACH

• Faktury korygujące in-minus
Fiskus rezygnuje z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę/usługobiorcę. Według MF będzie można dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w momencie wystawienia niższej faktury. Warunkiem koniecznym będzie jedynie posiadanie dokumentacji, z której będzie wynikało, że podatnik uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.
Brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania korekty oraz oczekiwania na jej dostarczenie, spowoduje znaczne uproszczenie rozliczeń.

• Faktury korygujące in-plus
Szczególnie istotną dla podatnika jest zapowiedź wprowadzenia przepisów regulujących w należyty sposób rozliczanie faktur korygujących, które zwiększają podstawę opodatkowania. Do tej pory była to kwestia rozstrzygana przez orzecznictwo, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa. Teraz podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia. Dodatkowo wskazano, że rozliczenia będą dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.

• Ułatwienia dla eksporterów
MF zapowiedziało wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Dotychczas przekroczenie terminu 2 miesięcy oznaczało konieczność dokonania korekty na stawkę 23 % by po kilku miesiącach i rzeczywistym eksporcie znowu skorygować ją do 0 %. Oznacza to zatem wydłużenie terminu neutralności zaliczek w eksporcie.
Zmiana ta ułatwi eksport zwłaszcza na Wschód, gdzie jest on oparty o zaliczki.

• Kursy walut
Podatnik będzie miał możliwość ujednolicenia kursu walut dla podatku VAT i podatku dochodowego.
Obecnie, jeśli usługa została wykonana innego dnia niż wystawiono za nią fakturę, na potrzeby podatku dochodowego stosowano kurs z dnia poprzedzającego wykonanie usługi, a do rozliczeń VAT — z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Po zmianie przepisów podatnik będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.
Możliwość stosowania ujednoliconego kursu, nie tylko będzie udogodnieniem ze względów rachunkowych, ale pozwoli również na wybranie kursu bardziej korzystnego dla podatnika.

• Pozostałe korzyści ze Slim VAT
Projekt przewiduje również szereg innych ułatwień takich jak wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Według założeń MF nowe przepisy powinny wejść w życie w pierwszym kwartale 2021 r