fbpx

Podatek cukrowy

Zmiany w JPK

Podatek cukrowy – określany również jako opłata cukrowa bądź też podatek od cukru – to nowa danina obowiązująca w Polsce od 1 stycznia 2021 roku. Została ona wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Cel wprowadzenia podatku cukrowego 

Przychód Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi w większości właśnie opłata cukrowa (96,5%). Środki pozyskane z nowej daniny przeznaczane są na edukację, działania profilaktyczne oraz świadczenia opieki zdrowotnej wynikające z utrzymania i poprawy stanu zdrowia pacjentów z dolegliwościami powstałymi na tle złych wyborów i zachowań zdrowotnych. Mowa głównie o nadwadze oraz otyłości.

Wprowadzenie podatku cukrowego niejako zobligowało sprzedawców i producentów napojów do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Niemniej jednak podatek cukrowy dotyczy w największym stopniu napojów energetycznych. W związku z powyższych ich producenci postanowili nieco zmodyfikować skład wytwarzanych produktów. 

Co do zasady, opłacie cukrowej nie podlegają m.in. napoje, które posiadają w swoim składzie przynajmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub warzywno- owocowego, a zawartość cukrów wynosi nie więcej niż 5 gramów w przeliczeniu na 100 ml napoju. W związku z powyższym producent popularnych napojów energetycznych wprowadził na rynek nowy produkt – Tiger Cactus Drift. W składzie tego owocowego napoju energetycznego znajdujemy zatem 20% soku jabłkowego z zagęszczonego soku oraz zawartość cukrów na poziomie wynosi 4,7 g na 100 ml (czyli poniżej ustawowych 5 g). Podobny skład uwzględniony został także na etykiecie Tiger Newschool Classic czyli kolejnego artykułu, którego wprowadzenie zbiega się w czasie z wejściem w życie podatku cukrowego. Wbrew pozorom takie działanie jest jak najbardziej opłacalne, gdyż modyfikacja składu wyrobu to oszczędność ok. 50 groszy na litrze, a czasem aż 1,20 zł w przeliczeniu na litr, bo na takim poziomie ustalona została maksymalna stawka. W praktyce oznacza to, że zmiana receptury związana jest ze znacznymi oszczędnościami (nawet po uwzględnieniu kosztów wynikających z konieczności reformulacji).

Branża restauracyjna i hotelarska

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, opłacie cukrowej podlegają zarówno producenci wytwarzający/sprzedający napoje na skalę masową, jak i przedsiębiorcy produkujący takowe w lokalach gastronomicznych lub restauracjach powstałych na terenie hotelu. Mowa o produktach takich jak kompoty czy lemoniady.

Jeśli więc dokonujemy zakupu kompotu czy lemoniady (w słoiku/butelce) w punkcie gastronomicznym, w którym został on wytworzony (w inny sposób niż poprzez rozcieńczenie syropu) to dochodzi do sprzedaży detalicznej napoju dokonywanej przez producenta, który tym samym zobowiązany jest do uiszczenia podatku cukrowego. 

W praktyce oznacza to zatem, że co najmniej kilka tysięcy punktów gastronomicznych powinno złożyć informację CUK-1 już za styczeń i luty 2021 r. Branża restauracyjna i hotelarska wydaje się jednak nie dostrzegać problemu. Tymczasem brak wniesienia stosownej opłaty w terminie skutkuje nałożeniem sankcja w postaci dodatkowej 50% opłaty.

Hogart podatek cukrowy

Zgodnie z treścią art. 12d. ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym, obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

  • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Z myślą o wymienionej powyżej grupie przedsiębiorców firma Hogart stworzyła program Podatek Cukrowy służący do kalkulacji nowej daniny. 

Rozwiązanie Hogart Podatek Cukrowy dokonuje pełnej kalkulacji podatku od napojów podlegających opisanej daninie oraz automatyzuje proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie periodycznie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Hogart webinary

Jeśli chcesz pozostawać na bieżąco z najnowszymi zmianami podatkowymi w zakresie aspektów i informatycznych to zachęcamy do brania czynnego udziału w webinarach organizowanych przez markę Hogart, w trakcie których eksperci odpowiadają na pytania zadawane im na czacie.