Szukaj
Close this search box.

Ministerstwo Finansów przedłuża terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

nowy termin esprawozdań finansowych za 2021

Początkowo Ministerstwo Finansów wyznaczyło 31 marca 2021 r. jako termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok. Termin na ich zatwierdzenie minąć miał natomiast 30 czerwca. W/w stanowisko spotkało się ze sprzeciwem ze strony Zarządu Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych. Tym samym przygotowana została petycję wnosząca o przesunięcie obowiązujących terminów o 3 miesiące.

Aktualne terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

W związku ze zgłaszanymi postulatami, jak również trudną i dynamiczną sytuacją związaną z COVID-19, MF zdecydowało się na przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:

  • Jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • Jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw na początku przyszłego tygodnia.

Sprawozdania finansowe to dokumenty ilustrujące sytuację majątkową oraz wyniki działalności gospodarczej prowadzonej przez dany podmiot. Do składania sprawozdań finansowych zobligowane są wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe oraz podmioty, które dobrowolnie wskazały księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. 

Oznacza to, iż w praktyce do składania sprawozdań finansowych zobligowani są wszyscy przedsiębiorcy podlegający obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (będą to wszystkie polskie spółki kapitałowe oraz spółka europejska), jak również osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe.

Hogart eSprawozdania finansowe

Z myślą o potrzebach przedsiębiorców firma Hogart przygotowała program Hogart eSprawozdania do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami Ministerstwa Finansów w dedykowanej strukturze XML. Aplikacja umożliwia zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. eSprawozdania stanowią także repozytorium wygenerowanych i przekazanych do kontroli danych wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.