fbpx

Kod GTU-04 dostawa wyrobów tytoniowych

1 października 2020 roku wszedł w życie nowy JPK_V7 dla wszystkich podatników VAT. Struktura nowego pliku podzielona została na dwie części; deklaracyjną oraz ewidencyjną. W części ewidencyjnej znalazły się tzw. kody GTU (1-13) służące do oznaczania poszczególnych grup towarów. Kod GTU_04 odnosi się natomiast do dostaw wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu (liquid) do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

Przedsiębiorcy zobligowani do stosowania GTU_04

Do stosowania kodu GTU_04 ustawodawca zobowiązał dostawców wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego oraz płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, będących czynnymi podatnikami VAT oraz dokonujących tych transakcji po 30 września 2020 roku. 

Należy dodać, iż bez znaczenia pozostaje to, czy obrót wyżej wspomnianymi artykułami odbywa się w formie hurtowej czy detalicznej. W wypadku formy detalicznej, opisywane oznaczenie powinno znajdować się jedynie na fakturze. 

W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej ustawodawca nie wymaga, aby dostawy zostały objęte kodem GTU_04. Obowiązek ten obejmuje wyłączenie faktury wystawiane do paragonu, zarówno na osobę fizyczną, jak i przedsiębiorstwo. Wspomniane dokumenty nie wpływają na zwiększenie kwoty sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. W takim przypadku kod GTU powinien zostać wykazany w pliku JPK_V7 dotyczącym faktury oznaczonej symbolem „FP”.

GTU_04 – wyroby tytoniowe

Jak zostało to już wspomniane, kod GTU_04 odnosi się do wyrobów tytoniowych. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) wyrobami takimi są:

 • Papierosy,
 • Tytoń do palenia,
 • Cygara i cygaretki.

Z racji na fakt, że nadmienione pojęcia nie są jednoznaczne, toteż ustawodawca doprecyzował, iż za wyrób będący papierosem uważa się:

 • tytoń zrolowany, który za pomocą prostej, nieprzemysłowej obróbki umieszczany jest w tutkach z bibuły papierosowej
 • tytoń zrolowany, który za pomocą prostej, nieprzemysłowej obróbki owijany jest w bibułę papierosową
 • tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarem ani cygaretką.

Za wyrób będący cygarem lub cygaretką uważa się:

 • tytoń zrolowany zewnętrznie owinięty naturalnym tytoniem
 • tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, który został owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu, który pokrywa produkt w całości razem z filtrem jeżeli zachodzi taka konieczność, który nie jest  ustnikiem. Cygara z ustnikiem o wadze sztuki bez filtra lub ustnika nie mniejszej niż 2,3 grama i nie większej niż 10 gramów o obwodzie równym przynajmniej 1/3 długości wynoszący nie mniej niż 34 milimetry – o ile są lub mogą być przeznaczone do palenia w stanie niezmienionym.

Za wyrób będący tytoniem do palenia uważa się:

 • tytoń pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego
 • odpady tytoniowe, a więc pozostałości liści tytoniu i produktów ubocznych uzyskanych podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, które trafiły do sprzedaży detalicznej niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. 

Za wyroby nowatorskie uważa się produkty będące:

 • mieszaniną, w której skład wchodzi tytoń lub susz tytoniowy
 • mieszaniną, o której jest mowa w lit. a  oraz zawierające oddzielnie płyn do papierosów elektronicznych dostarczające aerozol bez spalania mieszaniny inne niż wyroby tytoniowe i susz papierosowy).

Za płyn do papierosów elektronicznych uważa się roztwór (liquid) przeznaczony do stosowania w e-papierosach tj. papierosach elektronicznych z nikotyną oraz bez nikotyny, a także bazę przeznaczoną do opisanego roztworu, w której składzie znajduje się glikol lub gliceryna.

GTU_04 – kiedy nie ma zastosowania?

Kodu GTU_04 nie ma zastosowania w przypadku:

 • paragonów z NIP do kwoty 450 zł. W JPK_V7 dokument ten powinien zostać ujęty zbiorczo (wraz z danymi okresowymi z kasy fiskalnej),
 • gdy nastąpiły straty w produkcji suszu lub jego nieodpłatnego przekazania. W takim wypadku dokument w JPK_V7 powinien zostać oznaczony skrótem „WEW”,
 • artykułów stworzonych w celu walki z nałogiem nikotynowym,
 • alternatyw (zamienników) dla wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, iż nie zostały one przydzielone do żadnej grupy produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • dostawy papierosów w ramach wykonywania określonej usługi, jak np.: susz wykorzystywany na potrzeby palarni tytoniu, papierosy dostępne przy organizacji eventów etc.

GTU_04 – korygowanie/wystawianie faktur korygujących 

W sytuacji, gdy:

 • występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, które nie podlegają pod oznaczenie GTU_04;
 • faktura pierwotna zawiera towary/usługi, które podlegają pod oznaczenie GTU_04;

faktura korygująca nie powinna zawierać opisywanego oznaczenia GTU.

W sytuacji, gdy:

 • występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, które nie podlegają pod oznaczenie GTU_04;
 • faktura pierwotna nie zawiera towarów/usług, które nie podlegają pod oznaczenie GTU_04;

faktura korygująca nie powinna zawierać opisywanego oznaczenia GTU.

W sytuacji, gdy:

 • występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, które podlegają pod oznaczenie GTU_04;
 •  faktura pierwotna zawiera towary/usługi, które podlegają pod oznaczenie GTU_04;

Jeśli korekta odnosi się do dostawy towarów/świadczenia usług, które podlegają pod kod GTU, to wówczas faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie GTU.

W sytuacji, gdy:

 • występuje korekta faktury, która poprawia towar, który podlega pod oznaczenie GTU_04;
 • faktura pierwotna nie zawiera towarów, które podlegają pod oznaczenie GTU_04;

Jeśli korekta odnosi się do dostawy towarów/świadczenia usług, które podlegają pod kod GTU, to wówczas faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie GTU.

Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU

Aby szybko i bez problem wyszukiwać mapowania kodów CN/PKWiU/EAN na kody GTU warto użyć programu Hogart Wyszukiwarka Kodów GTU. Program pozwala na wyszukiwanie informacji przy użyciu fragmentów kodów lub nazw produktów.

Wyszukiwarka Kodów GTU Hogart to owoc współpracy firmy Hogart z wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie podatkowym.

Narzędzie pozwala na:

 • Wyszukiwanie informacji, 
 • Odnajdywanie mapowań kodów produktowych na GTU,
 • Identyfikację kodów, które nie wskazują jednoznacznie na nową kodyfikację GTU, a tym samym wymagają dodatkowej identyfikacji.

Hogart Automatyzacja GTU

Innym, równie pomocnym programem ułatwiającym proces nadawania kodów GTU jest aplikacja Hogart Automatyzacja GTU, stworzona w celu automatycznego mapowania kodów GTU.