fbpx

Bon na cyfryzację

Dofinansowanie 85% kosztów zakupu oprogramowania i wdrożenia!
Projekty o wartości od 60000 do 300000 tys złotych

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Termin naboru:

20 września do 20 października 2021 r.

Dla kogo:

mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy

Uwaga!

Premiowane będą przedsiębiorstwa działające w branżach szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 oraz odnotowały spadek średniorocznych obrotów w roku 2020 w stosunku do obrotów w 2019 roku.

Jaka wysokość dofinansowania:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000 zł.
  • Minimalna wartość dofinansowania 51 000 zł.
  • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.
  • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Jak możemy Ci pomóc

Określenie potrzeb firmy
Propozycja odpowiedniego oprogramowania
Pomoc w złożeniu wniosku
Pomoc w rozliczeniu projektu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Programy, usługi Hogart do pozyskania w ramach dotacji

Każda z aplikacji Hogart może być uwzględniona w ramach programu Bony na cyfryzację. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, w celu poznania Państwa potrzeb i doboru odpowiedniej aplikacji. Pełna lista naszych aplikacji znajduje się na stronie Programy Hogart

Oprogramowanie dla każdej firmy:
1) Hogart Workflow - Obieg Dokumentów w firmie

Hogart SimpleMobile+ to gotowa platforma do wdrażania i tworzenia dowolnych procesów obiegu dokumentów w firmie. Platforma ma szereg gotowych modułów do zarządzania obiegiem dokumentów takich jak dokumenty kosztowe, czy zamówienia i faktura sprzedaży, zarządzania zleceniami dla pracowników, serwisowaniem maszyn, projektami, czy magazynem. Jest wyposażona w OCR do automatyzacji procesów skanowania i rozpoznawania dokumentów i jest w pełni responsywna, co pozwala na dowolny dostęp do aplikacji z poziomu komputera, tabletu, czy smartfona.

Przejdź na stronę programu

Program ułatwiający pracę zdalną w firmie co jest istotne ze względu na Kryteria wyboru projektów (kryterium 3)
Programy związane z akcyzą:
2) Hogart AKC4
Program Hogart AKC-4 (elektroniczne deklaracje akcyzowe) to kolejne kompletne rozwiązanie firmy Hogart, z serii aplikacji podatkowych służące do pełnej automatyzacji procesu składania deklaracji akcyzowych. System umożliwia pełną kontrolę nad procesem i jego maksymalną automatyzację w zakresie: pobierania danych, weryfikacji, autoryzacji, składania elektronicznego podpisu i bezpośredniej wysyłki gotowej deklaracji akcyzowej w formie elektronicznej (XML) bezpośrednio z poziomu systemu Hogart AKC-4. System występuje w dwóch wersjach dla małych i średnich podmiotów z importem danych z MS’Excel, jak i korporacji i dedykowanymi procesami integracji dla systemów INFOR, SAP, IFS, ORACLE, JD-Edwards itp.Przejdź na stronę programu
3) Hogart eEwidencja - Elektroniczna Ewidencja Akcyzowa

Hogart eEwidencja to program stworzony z myślą o obsłudze procesu prowadzenia ewidencji ekcyzowych. Aplikacja posiada własną bazę danych (korzysta z danych zgromadzonych na serwerach klienta). System umożliwia pełną kontrolę nad procesem i jego maksymalną automatyzację. Możliwość integracji dla systemów INFOR, SAP, IFS, ORACLE, JD-Edwards i innych.

Przejdź na stronę programu

Programy przydatne w branżach, które zaliczyły spadek obrotów, co jest ważne ze względu na Kryteria rozstrzygające I stopnia
Programy do rozliczania nowych opłat:
4) Hogart Podatek od "małpek"

Program Hogart Podatek od małpek to gotowe rozwiązanie do kompleksowej obsługi procesu pobierania danych do kalkulacji podatku, weryfikacji ich poprawności, ostatecznej kalkulacji podatku, generowania deklaracji, podpisu, wysyłki, pobierania UPO itp. tak aby spełnić wymagania ustawowe które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Przejdź na stronę programu

5) Hogart Podatek Cukrowy

Program Hogart Podatek Cukrowy to kolejne kompletne rozwiązanie firmy Hogart, z serii aplikacji podatkowych służące do kalkulacji nowego podatku. System dokonuje kompletnej kalkulacji podatku od napojów podlegających podatkowi i w pełni automatyzuje proces generowania niezbędnych deklaracji, jakie co miesiąc należy dostarczać do Ministerstwa Finansów.

Przejdź na stronę programu

Programy przydatne w branżach, które zaliczyły spadek obrotów, co jest ważne ze względu na Kryteria rozstrzygające I stopnia
Oprogramowanie dla branży transportowej:
6) Hogart Road Tax
Program do optymalizacji oraz naliczania podatku od środków transportu (PŚT).Ze względu na specyfikę naliczania PŚT i związane z tym podatkiem wymagania, obsługa tego procesu jest w pełni możliwa w dedykowanej aplikacji, która jest zintegrowana z systemem finansowo-księgowym łącznie z modułem do integracji z systemami bankowymi oraz z systemem leasingowym. Aplikacja PŚT funkcjonuje w oparciu o wymagania ustawowe związane z podatkiem od środków transportu.Przejdź na stronę programu

Program przydatny w branżach, które zaliczyły spadek obrotów, co jest ważne ze względu na Kryteria rozstrzygające I stopnia

7) Wdrożenie oprogramowani opisanych w punktach od 1 do 6

Skontaktuj się z nami:

Jędrzej Jażdżyk