Szukaj
Close this search box.

Automatyzacja nadawania kodów GTU czyli jak przygotować się na nadchodzące zmiany w JPK VAT

Zmiany w JPK

Od 1 października 2020 r. nowelizacja ustawy o VAT nakłada na wszystkich czynnych podatników VAT obowiązek składania nowego pliku JPK VAT. Ponieważ nowy JPK VAT wprowadza dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania, warto aby podatnicy dobrze przygotowali się do wprowadzonych zmian.

Jedną z takich zmian jest poszerzenie zakresu raportowania o m.in. o tzw kody GTU czyli kody sprzedawanych towarów i usług, które podatnik będzie zobligowany umieścić w części ewidencyjnej nowego JPK V7. Dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie zatem weryfikacja tego co sprzedaje i kupuje pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarów lub usług.

Warto również pamiętać, że oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze JPK VAT dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, ale wystawionych wcześniej. Dotyczy to np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystał z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

Wiąże się to z dostosowaniem programów wykorzystywanych do fakturowania, księgowania czy obsługi magazynu aby klasyfikacja od kątem kodów GTU odbywała się automatycznie przy zamówieniu lub sprzedaży produktów. Jest to istotna kwestia, ponieważ jeżeli w nowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K pojawi się błąd w oznaczeniu towarów i usług, a podatnik nie skoryguje go w ciągu 14 dni od wezwania przez organ podatkowy, grozi mu kara w wysokości 500 zł za każdy błąd, który utrudni fiskusowi analizę danych.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia podatnikom nowa struktura JPK VAT firma Hogart przygotowała program do automatycznego mapowania kodów GTU. Jeżeli posiadasz faktury sprzedaży ale nie masz pewności czy wszystkie kody GTU i pozostałe zostały nadane , albo czy zostały nadane prawidłowo skorzystaj z pewnego i sprawdzonego rozwiązania jakim jest nasz automat do nadawania kodów.