Szukaj
Close this search box.

Audyt RODO

6_featured_image

RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, to nowe unijne rozporządzenie, mające na celu, ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych w krajach członkowskich UE. Zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

Wspólnie z kancelarią prawniczą BDO, przygotowaliśmy usługę audytu prawnego i informatycznego firmy, w zakresie zgodności z RODO, stosowanych w firmie rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych.

Audyt RODO może dotyczyć dokumentacji zawierającej dane osobowe oraz/lub systemów informatycznych w firmie.

audyt rodo

W ramach audytu wykonujemy:

 • audyt wykorzystywanych systemów informatycznych
 • inwentaryzację użytkowników oraz grup dostępowych
 • audyt poziomów zabezpieczeń
 • stosowania polityk bezpieczeństwa
 • weryfikacja zbiorów danych osobowych pod względem zakresu, celu i czasu ich wykorzystywania
 • Audyt bezpieczeństwa informacji oraz opracowanie procedur ochrony danych osobowych oraz zasobów informacyjnych oraz zgłoszenie zbiorów danych do rejestrów GIODO w każdym przypadku tego wymagającym
 • Weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów) do wymogów RODO
 • Opracowanie lub aktualizację oraz wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenie administratora danych (lub pełnomocnika) lub administratora bezpieczeństwa informacji (abi) oraz pozostałych pracowników firmy Klienta
 • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych, informacji oraz opracowanie planu dostosowania środków technicznych i organizacyjnych do wymogów prawa
 • Przejęcie funkcji ABI
 • Inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta – w tym reprezentacja przed GIODO

Zapytaj naszych doradców o usługę audytu: KONTAKT