Hogart Czynny Podatnik
Już dostępny nowy moduł (pełna integracja z SunSystems, SAP, JD'Edwards i inne)
19.06.2017
Automatyzacja procesu weryfikacji podatników w rejestrach VAT MF. Spraw by system sam automatycznie dokonywał cyklicznych weryfikacji kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT. Szanowni Państwo mamy przyjemność ogłosić iż od 1.07.2017 będzie dostępny w sprzedaży nowy dodatkowy moduł do aplikacji Hogart_JPK automatyzujący proces sprawdzania statusu VAT kontrahentów, występujących w JPK_VAT. Dzięki temu rozwiązaniu system sam automatycznie będzie dokonywał cyklicznych weryfikacji bazy kontrahentów, łącząc się z portalem Ministerstwa i dokonując weryfikacji statusu. VAT-owskiego podatnika na podstawie jego numeru identyfikacyjnego NIP. Wynik weryfikacji będzie zapisywany w bazie danych i prezentowany w formie raportu. Pełna historia weryfikacji będzie zapisywana w systemie z możliwością jej przeglądania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik bez trudu odnajdzie wszystkich kontrahentów nie zarejestrowanych jako podatnik VAT lub zwolnionych, czy tych których status właśnie uległ zmianie. System automatycznie za podatników sprawdza, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, zapisuje w bazie wyniki weryfikacji, przechowuje pełną historię weryfikacji z każdego dnia, umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie, sortowanie i grupowanie interesujących nas danych oraz generuje wydruki. Mając moduł Hogart Czynny Podatnik system sam Cię poinformuje o bieżącym statusie Twojego kontrahenta. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa są możliwe trzy statusy: • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony Planowana jest również opcja automatycznego przygotowywania wniosków o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status podatnika. Prezentowane rozwiązanie będzie dostępne od 1.07.2017. Wdrożenie wymaga jednodniowej wizyty w celu przygotowania bilansu otwarcia dla modułu, tak jak uruchomienia pierwszej weryfikacji, do czego zachęcamy już dziś. Scenariusz wdrożenia: • pierwsza wizyta w celu przygotowania BO (już przyjmujemy rezerwacje na miesiąc Czerwiec) • kolejna wizyta celem przeprowadzenia prac instalacyjnych, parametryzacji modułu oraz testowego uruchomienia przez konsultanta Hogart • trzecia i ostatnia wizyta celem przeprowadzenia szkolenia oraz asysty podczas uruchomienia produkcyjnego W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu: Piotr Opaliński 785 994 255, Maciej Sikorski 785 994 304